arrows Realizace staveb arrowsCyklomost Devínská Nová Ves - Schlosshof
grafické podklady archiv autora
Zoltán Agócs, Marcel Vanko
číslo: 08/2011
Cyklomost Devínská Nová Ves - Schlosshof

· Zvyšky pôvodného kamenného klenbového mosta
Za rakúsko–uhorskej monarchie spájalo brehy Moravského poľa a Záhoria 24 mostov. V roku 1990, po páde železnej opony, tam nezostal ani jediný. Do súčasnosti bol postavený iba most medzi Moravským Svätým Jánom a Hohenau. V marci 2010 sa zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska spoločne rozhodli postaviť most pre cyklistov a peších medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. h. c. prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD.

V rokoch 1962–2008 člen katedry kovových a drevených konštrukcií (KKDK) Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Profesor v odbore teória a konštrukcie inžinierskych stavieb na SvF STU od roku 1994; prodekan (1990–1994), vedúci KKDK (1994–2000). Predseda Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie.
E-mail: agocs@ingsteel.sk

 

Ing. Marcel Vanko
V roku 2004 ukončil štúdium na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave. Doktorandské štúdium 2004–2007. Od roku 2007 pôsobí ako samostatný projektant vo firme Ingsteel spol. s r.o. Autor a spoluautor viacerých projektov oceľových nosných konštrukcií inžinierskych aj pozemných stavieb.
E-mail: vanko@ingsteel.sk

Cyklomost je postavený v historickej trase. Výška mosta nad hladinou Moravy umožní v budúcnosti bezpečnú plavbu po rieke. 25. septembra 2011 bol slávnostne položený základný kameň stavby. Pri voľbe tvaru mosta, ktorý spája dva susedné štáty v blízkosti hlavných miest, je ťažké rozhodovať o tom, aký typ mosta sa postaví. Pri návrhu zohrávala dôležitú úlohu aj skutočnosť, že most je budovaný nad inundačným územím v oblasti chránených lužných lesov.

Trasa cyklomosta od koncovej opory smerom k Devínskej Novej Vsi pokračuje na násype a je napojená na komunikáciu na ulici Na mýte. Trasa mosta smerom na Schlosshof pokračuje na už obnovenom klenbovom kamennom moste a na hrádzi.
Oceľová konštrukcia mostného objektu hornej stavby pozostáva z troch častí:

  • trojboký priehradový zavesený trojpoľový trám s osovými vzdialenosťami podpier 30,0 + 120,0 + 30,0 = 180,0 m nad tokom rieky
  • inundačný most nad pevninou (SK) – osová vzdialenosť zvislých podpier je 8 x 30,0 = 240,0 m;
  • inundačný most nad pevninou (A) – osová vzdialenosť podpier je 3 x 30,0 + 15,0 = 105,0 m.

Most má päť dilatačných celkov. Celková dĺžka premostenia je 525,0 m. S ohľadom na šírkové usporiadanie cyklotrasy je voľná šírka na moste konštantná – 4,0 m. Prejazdová šírka (4,0 m) ortotropnej oceľovej mostovky je rovná šírke vozovky. Mostovka má strieškovitý tvar s priečnym sklonom 2 % od pozdĺžnej osi mosta k okrajom.


Pohľad na oceľovú konštrukciu mosta

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007