ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

CENY ČKAIT 2008 za pátý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

Vloženo: 24.04.2009  |  Aktualizováno: 24.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: redakce

Na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo 21. března 2009 v Majakovského sále Národního domu v Praze na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2008 za 5. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

Aplikace táhel ve velkorozponové ocelové konstrukci hangáru v Mošnově

Vloženo: 24.04.2009  |  Aktualizováno: 24.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: soutěžní podklady ? Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Miloslav Lukeš, Excon, a.s. Praha

Nový hangár poblíž letištního terminálu v Ostravě ? Mošnově byl do provozu uveden v lednu roku 2008. Slouží pro střední údržbu různých typů letadel. Příspěvek seznamuje zejména s postupem montáže ocelové nosné konstrukce stavby. Statické řešení stavby bylo autory návrhu představeno v březnovém čísle časopisu Stavebnictví v roce 2008.

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou

Vloženo: 24.04.2009  |  Aktualizováno: 24.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text a foto: soutěžní podklady - Ing. Jan Gallus, VEGAspol v.o.s.

V roce 2000 rozhodl zadavatel projektové dokumentace budovy čistírny odpadních vod ve městě Náměšť nad Oslavou o lokalitě pro její výstavbu. Důraz byl kladen zejména na řešení, které by minimalizovalo narušení rázu krajiny daného území. Podmínkou bylo zastřešení nádrží stavby.

SPS v ČR zve na Stavební veletrhy Brno 2009

Vloženo: 08.04.2009  |  Aktualizováno: 08.04.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Veletrhy, výstavy
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

Stavební veletrhy Brno 2009 se konají ve dnech 21.–25. dubna 2009 formou tradičních veletrhů IBF, SHK BRNO a URBIS INVEST. Zvýrazněným tématem je Energeticky úsporné stavění, které se prolíná všemi obory veletrhu – zahrnuje úspory energií, alternativní zdroje energie, ale také kotle, izolace, okna a jiné.

Z valných hromad OK ČKAIT

Vloženo: 12.03.2009  |  Aktualizováno: 12.03.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: foto a text: redakce

Projekt Posilování sociálního dialogu

Vloženo: 10.03.2009  |  Aktualizováno: 10.03.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) je prostřednictvím svého členství v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) účastníkem projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů.

Sjezd ČSSI v Hradci Králové

Vloženo: 08.01.2009  |  Aktualizováno: 08.01.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

Po uplynutí tří let funkčního období dosavadních orgánů Českého svazu stavebních inženýrů byl v listopadu svolán sjezd ČSSI.

Z projevu prezidenta SPS v ČR na valné hromadě

Vloženo: 07.01.2009  |  Aktualizováno: 07.01.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

...významnými indikátory trendů poptávky po stavební produkci jsou makroekonomický vývoj, investiční aktivita v ekonomice, zakázky stavebních firem a vydaná stavební povolení.

Valná hromada SPS v ČR

Vloženo: 06.01.2009  |  Aktualizováno: 06.01.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

V polovině listopadu se konala valná hromada delegátů Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Spolkový den koordinátorů v Berlíně

Vloženo: 05.01.2009  |  Aktualizováno: 05.01.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

Na konci října se konal v Berlíně čtvrtý Spolkový den koordinátorů.

Z otevřeného dopisu přednostovi oblastní kanceláře ČKAIT v Karlových Varech

Vloženo: 09.12.2008  |  Aktualizováno: 09.12.2008
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: redakce

Společné prohlášení inženýrských organizací Visegrádu

Vloženo: 02.12.2008  |  Aktualizováno: 02.12.2008
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

SPS v ČR: import pracovníků z Asie

Vloženo: 25.09.2008  |  Aktualizováno: 25.09.2008
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text a foto: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Nedostatek pracovníků ve stavebních profesích se už dávno stal v některých oborech českého stavebnictví velkým problémem. Téma, které časopis Stavebnictví několikrát popisoval, se samozřejmě vyvíjí. V současnosti je jedním z řešení situace import pracovníků z Asie. V rámci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR za tuto problematiku zodpovídá obchodně technický ředitel svazu Ing. Bohuslav Štancl.

1. den koordinátora bezpečnosti na staveništi a ochrany zdraví při práci na staveništi

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Medelská, DrSc.

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text a foto: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

V pondelok 9. júna bolo posledné rozlúčenie so vzácnou ženou, s našou kolegyňou, učiteľkou, priateľkou, nadovšetko však výnimočnou ženou, dr. h. c. prof. Ing. Vierou Medelskou, DrSc., ktorá svoj aktívny život venovala popri rodine hlavne pedagogickej práci na Stavebnej fakulte v Bratislave.

Strana:  1   2   3   4   5   6 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007