ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2011

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Den stavitelství a architektury
Autor: text: Ing. Anna Vlášková

Květen a červen letošního roku patřil v Karlovarském kraji Dnům stavitelství a architektury – nové akci, která by se do budoucna měla stát tradicí. V jejím rámci proběhl 11. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje, představily se ohrožené památky Karlovarska, ale také byla podpořena dostavbu rychlostní komunikace R6 z Karlových Varů do Prahy.

Policy architecture - Baukultur

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: redakce

• Politika architektury (pracovní název národních dokumentů)
• Politika architektury ČR – národní program stavební kultury

Pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý

Na základě podnětu předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka uspořádala redakce časopisu Stavebnictví v budově ČKAIT první z debat na téma Pozice stavebních inženýrů a architektů v České republice.

Témata Jihomoravského stavebního společenství

Vloženo: 15.11.2010  |  Aktualizováno: 15.11.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: redakce

Jihomoravské stavební společenství patří k aktivním regionálním orgánům Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Jeho předseda, docent Lubomír Mikš, popsal základní témata, která společenství v současné době řeší.

Školení Modulová koupelna jako stavební prvek nové generace

Vloženo: 15.09.2010  |  Aktualizováno: 15.09.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Školení Modulová koupelna jako stavební prvek nové generace je součástí akreditovaného programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Semináře pořádané v budově ČKAIT

Vloženo: 15.09.2010  |  Aktualizováno: 15.09.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Tiskové konference ČKAIT a SPS v ČR

Vloženo: 14.05.2010  |  Aktualizováno: 14.05.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Konference, semináře
Autor: text: redakce

V průběhu Stavebních veletrhů Brno 2010 uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tiskovou konferenci, která se zabývala aktuálními tématy, jako jsou vývojové trendy a očekávání českého stavebnictví, otázky honorářů a ceny stavebních prací nebo program Zelená úsporám.

Mosty mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text: Ing. Marek Foglar, Ph.D, Ing. Pavel Fischer | foto: Mott MacDonald Praha, s.r.o.

Článek popisuje mosty nové brány do Třince v oblasti průmyslové zóny Baliny. Dva 73,5 m dlouhé síťové oblouky a přilehlé rampy jsou spojeny v jeden statický a dilatační celek. Popis konstrukce je doložen obrázky z výstavby.

CENY ČKAIT 2009 za šestý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

Vloženo: 14.04.2010  |  Aktualizováno: 14.04.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Cena ČKAIT
Autor: text: redakce | foto: Tomáš Malý, Mott MacDonald Praha

Na shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo v sobotu, 20. března 2010 v Majakovského sále Národního domu v Praze Vinohradech byly předány CENY ČKAIT 2009 za šestý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

Pojem architektura před 120 lety

Vloženo: 16.03.2010  |  Aktualizováno: 16.03.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Lidské zdroje
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Následujícím příspěvkem bych chtěl navázat na nekonečnou diskuzi vedenou nad vysvětlováním pojmu architektura.

Valná hromada OK ČKAIT Praha a Středočeský kraj

Vloženo: 22.02.2010  |  Aktualizováno: 22.02.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: Ing. Michael Trnka, CSc.

Valná hromada OK ČKAIT Praha a Středočeský kraj se konala 12. ledna 2010 v Národním domě na Smíchově. Výbor oblasti podal zprávu o činnosti za rok 2009 a předložil plán činnosti na rok 2010. Oba dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách ČKAIT.

Semináře Informačního centra ČKAIT

Vloženo: 10.02.2010  |  Aktualizováno: 10.02.2010
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Místo konání: Dům ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, posluchárna I. patro.

Strategie SPS v ČR pro období 2009-2012

Vloženo: 15.12.2009  |  Aktualizováno: 15.12.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: SPS v ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR zpracoval a vydal v roce 2007 publikaci Strategie – vize stavebnictví do roku 2015. S ohledem na krizové změny v české i celosvětové ekonomice v posledních dvou letech bylo třeba provést její podstatnou aktualizaci. Uvádíme vybrané kapitoly této publikace.

Představujeme Jihomoravské stavební společenství

Vloženo: 14.08.2009  |  Aktualizováno: 14.08.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

První regionální útvar SPS v ČR vznikl v oblasti jižní Moravy v roce 1997, pod názvem Brněnská stavební společnost, která byla v roce 2001, v souvislosti s reformou státní správy, přejmenována na Jihomoravské stavební společenství (JmSS).

Panelová sídliště ve Vídni a Bratislavě - VIZE, REALITA, INOVACE

Vloženo: 29.06.2009  |  Aktualizováno: 29.06.2009
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

Výstava s tímto názvem je k vidění do konce prázdnin ve Vzorkovně stavebních materiálů Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském Výstavišti, od září pak v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Akce netradičním způsobem monitoruje souvislosti výstavby panelových sídlišť v evropských městech a bydlení v nich, a to nejen z pohledu stavbařského, ale především ze zorných úhlů urbanistických a sociologických.

Strana:  1   2   3   4   5   6 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007