ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Konference NIMBY efekt - investor, město, občané a návazný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi

Vloženo: 24.05.2018  |  Aktualizováno: 24.05.2018
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR | Informační servis
Autor: text redakce

Konference NIMBY efekt – investor, město, občané se uskuteční 29. 5. 2018 a doprovodný seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi 30. 5. 2018. Obě akce proběhnou v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí V Praze.

Body za recenzovaný článek hledejte v zahraničí

Vloženo: 22.05.2014  |  Aktualizováno: 22.05.2014
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: Text: Redakce

V červnu loňského roku schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR novou metodiku hodnocení výsledků výzkumu.

SPS v ČR: výsledky ankety mezi členy

Vloženo: 19.12.2012  |  Aktualizováno: 19.12.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: SPS v ČR | grafické podklady SPS v ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR oslovil na počátku června 2012 svou členskou základnu a zaslal jí sadu dotazů jako součást rozsáhlé ankety, zaměřené na aktuální situaci ve stavebních firmách.

Počátky zahraniční spolupráce ČKAIT VII. díl: období let 1992-2004

Vloženo: 26.10.2012  |  Aktualizováno: 26.10.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: Hana Dušková | redakce, archiv ČKAIT

Sedmý díl seriálu, mapujícího hlavní události dvacetiletého období činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představuje historické etapy zahájení spolupráce se zahraničními inženýrskými organizacemi.

Z tiskové konference SPS v ČR na IBF: situace ve stavebnictví se nelepší

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: Ing. Václav Matyáš, Petr Zázvorka

Prohlubující se propad ekonomiky řeší vláda i nadále radikálními škrty, razantním omezením veřejných investic s veškerými negativními dopady. Úpadek stavebnictví má nepříznivé důsledky na ekonomiku státu, přestože oživení investic by mělo bezprostřední vliv na postupnou obnovu dynamiky.

VI. díl: Informační centrum ČKAIT zahájilo svou činnost v roce 1998

Vloženo: 24.05.2012  |  Aktualizováno: 24.05.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: Marie Báčová

Do působnosti Komory patří podle autorizačního zákona vedle zabezpečení procesu autorizace také péče o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob, podpora odborného vzdělávání a napomáhání šíření odborných informací. K povinnostem autorizovaných osob náleží další odborné vzdělávání a sledování vývoje ve své profesi i informací nezbytných pro správný výkon činnosti. Představenstvo Komory se otázkami ediční a informační činnosti zabývalo od roku 1993; intenzivně pak v letech 1996–1997. Výsledkem úvah, názorů a diskuzí bylo zřízení Informačního centra ČKAIT.

20. výročí Inženýrské komory (ČKAIT) V. díl: Inženýrské dny a jejich tradice

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. | grafické podklady archiv ČKAIT

Pořádání Inženýrských dnů bylo od počátku motivováno snahou vytvořit prostor pro pravidelné setkávání zástupců široké inženýrské obce působících v různých oblastech výstavby a investiční činnosti. Organizací byl pověřen Český svaz stavebních inženýrů. Velkou inspirací se staly především Inženýrské dny Bavorské inženýrské komory, které se konají pravidelně počátkem roku v Mnichově.

Zrušení veřejné zakázky na vypracování PSP, DVZ, DSP pro Národní filmový archiv

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text Marie Báčová

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Č. j. ÚOHS-S516/2010/VZ-2125/2011/540/Ku. Datum nabytí právní moci rozhodnutí 19. března 2011.

Ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti - boj o existenci komor

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text Ing. Bohumil Rusek

Zákon č. 360/1 992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), mimo jiné upravil vznik, pravomoci a působnost České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), způsob a podmínky udělování autorizace, postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tento zákon stanovil, že vybrané činnosti ve výstavbě, kterými jsou podle stavebního zákona projektová činnost a vedení realizace staveb, mohou nadále vykonávat pouze fyzické osoby, které získají oprávnění k výkonu těchto činností – autorizaci.

K pojištění autorizovaných osob ČKAIT

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: Stanislav Hlavatý, Marie Báčová

Autorizační zákon (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) ukládá v § 16 autorizovaným osobám povinnost uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem jejich činnosti. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zabezpečuje – na základě rozhodnutí shromáždění delegátů z roku 1995 – toto pojištění pro své členy hromadně. Pojistné je hrazeno z členských příspěvků členů Komory, autorizovaných inženýrů a techniků/stavitelů.

20. výročí Inženýrské komory (ČKAIT) III. díl - činnost OK ČKAIT (1992-1994)

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: Hana Dušková | Hana Dušková

Třetí díl seriálu, mapujícího hlavní události dvacetiletého období činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představí etapu zahájení činnosti oblastních kanceláří ČKAIT (OK ČKAIT) v prosinci 1992. Zabývat se bude také závěry z prvních valných hromad oblastí, konaných v listopadu a prosinci roku 1993 a vazbami autorizační rady ČKAIT na jednotlivé oblastní kanceláře v rámci zkušebního procesu.

20. výročí Inženýrské komory (ČKAIT) II. díl: období let 1992-1993

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: Hana Dušková | foto: archiv ČKAIT, redakce

Druhý díl seriálu, mapujícího hlavní události dvacetileté epochy činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představí období, které následovalo po vzniku Komory. Popíše tedy zejména roli Ustavujícího výboru ČKAIT, spolupráci s příslušnými fakultami a součinnost s Českým svazem stavebních inženýrů a některými dalšími profesními organizacemi. Obsahem je také prezentace úkolů definovaných prvním shromážděním delegátů ČKAIT konaném v listopadu roku 1992, schválení zkušebního řádu a zahájení zkušebního procesu v roce 1993. V této souvislosti je rovněž zmíněna historie problematiky § 34, o oprávnění k projektové činnosti nebo osvědčení zvláštní způsobilosti k výkonu činností ve výstavbě, v rámci zákona č. 360/1992 Sb.

20. výročí Inženýrské komory ČKAIT I. díl: období let 1989?1992

Vloženo: 23.11.2011  |  Aktualizováno: 23.11.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: Hana Dušková | foto: archiv ČKAIT; redakce

Úvodní díl seriálu, mapujícího zásadní události dvacetileté epochy činnosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), představí počáteční etapu, tedy iniciaci zrodu této Komory. V souvislosti s tím je prezentována významná role legislativní komise ČSSI a další podstatné momenty, které ovlivnily vznik zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Historie Inženýrské komory v českých zemích

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: Ing. Bohumil Rusek | foto: Tomáš Malý, www.archiweb.cz

V době, kdy si připomínáme 20. výročí vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve svobodných poměrech po roce 1989, můžeme konstatovat, že Komora navazuje na úspěšnou činnost civilních inženýrů – první Inženýrská komora v Čechách vznikla v roce 1913 a její působení zrušila až komunistická totalitní moc v roce 1951.

Mosty ČR na zlatých mincích České národní banky

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR
Autor: text: redakce

Česká národní banka vedle hlavní činnosti dohledu nad finančním trhem jako jediný editor v České republice vydává též zlaté a stříbrné pamětní mince.

Strana:  1   2   3   4   5   6 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007