arrows Soutěže arrows Cena ČKAIT arrowsCENY ČKAIT 2010 za VII. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory
text: redakce
číslo: 04/2011
CENY ČKAIT 2010 za VII. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

· Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP, stavba 514
Na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo 19. března 2011 v Majakovského sále Národního domu v Praze na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2010 za VII. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.
odeslat odeslat    tisk tisk

Do soutěže vyhlášené na minulém shromáždění delegátů bylo přihlášeno 14 inženýrských návrhů. Sedmičlenná hodnotitelská porota ve složení: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.; Ing. Svatava Henková, CSc.; prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.; Ing. Jindřich Pater, Ing. Pavel Štěpán, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.; a Ing. Jiří Vogel navrhla Představenstvu ČKAIT udělit CENY ČKAIT 2010 bez udání pořadí následujícím návrhům:

Návrh a realizace letmo betonované části mostu přes údolí Berounky na SOKP, stavba 514
Autor a přihlašovatel:
Ing. Milan Šístek; OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci: Ing. Roman Lenner; Ing. František Hanuš; Ing. Vladimír Engler; Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.; Ing. arch. Patrik Kotas; Ing. arch. Petr Šafránek; Josef Holba, Robert Achs.
Firma: NOVÁK & PARTNER s.r.o., Peruská 5, 120 00 Praha 2

Stavba silnice R6 Nové Sedlo ? Sokolov, Rekonstrukce mostu přes Ohři
Autor a přihlašovatel:
Ing. Jan Korbelář, OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci: Ing. Jiří Schindler; Ing. Miroslav Kroupar; Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
Firma: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Stavba silnice R6 Nové Sedlo ? Sokolov, Rekonstrukce mostu přes Ohři
¤ Stavba silnice R6 Nové Sedlo ? Sokolov, Rekonstrukce mostu přes Ohři

Přístavba Wellness domu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně
Autor a přihlačovatel:
Ing. Jiří Skýva, OK ČKAIT Brno
Spolupracovník: Ing. arch. Ladislav Lachynský
Firma: I.K.SKYVA spol. s r.o., Krkošková 37, 613 00 Brno

Přístavba Wellness domu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně
¤ Přístavba Wellness domu v areálu hotelu Holiday Inn v Brně

Porota dále udělila zvláštní cenu za ekologii návrhu:
Ekodukt s aplikací obloukových lepených lamelových dřevěných nosníků na stavbě dálnice D1 Mengusovce ? Jánovce, III. etapa, objekt C 231
Autor a přihlašovatel:
Ing. Vladimír imitacion rolex espa?a Brejcha, FEng., OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci: Ing. Rastislav Kan; Ing. Roman Lenner; Ing. Jiří Jachan
Firma: SMP CZ a.s., Evropská 37/1692, 160 41 Praha 6

Vyhlášení VIII. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory CENY ČKAIT 2011
Na Shromáždění delegátů byl následně vyhlášen VIII. ročník soutěže ČKAIT CENA Inženýrské Komory 2011.

Vyhlašovatel CENY ČKAIT: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Organizační zajištění: ČKAIT, kancelář Praha, Sokolská 15, 120 00 Praha
Více informací na: www.ckait.cz.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007