arrows Realizace staveb arrows Stavba roku arrowsCentrum ekologické výchovy mezi haldami
foto: archiv autora, Alf Lindström
text: Ing. arch. Jan Červený
číslo: 02/11
Centrum ekologické výchovy mezi haldami

· Centrum ekologické výchovy Kladno
Zadáním investora bylo vytvořit budovu pro Centrum ekologické výchovy s možností ubytování v přírodní lokalitě nedaleko Kladna, která má být inspirací ve smyslu nízkoenergetického stavebního řešení a preference materiálů z obnovitelných zdrojů. Vznikla tak jedna z největších dřevostaveb v České republice,která byla nominována na titul Stavba roku 2010 a získala Cenu Státního fondu životního prostředí za energetickou úspornost.
odeslat odeslat    tisk tisk

Lokalizace budovy Budova je umístěna uprostřed krajiny poznamenané těžbou černého uhlí. Vzniklé haldy jsou však dávno zarostlé zelení a jak prokázal jejich nedávný v ýzkum iniciovaný investo - rem, jsou v mnoha případech z přírodovědného hlediska zajímavé.
Poskytují totiž útočiště mnohým (zčásti i ohroženým) rostlinným i živočišným druhům. Umístění budovy daného účelu do tohoto dynamického prostředí můžeme chápat jako završení snah o poznávání specifické přírody ovlivňované člověkem.
Budova je koncipována jako víceúčelové Centrum ekologické výchovy, určené pro zotavovací akce dětí a mládeže, dále pro různá školení zaměstnanců státní správy a soukromého sektoru.
Ubytovací kapacita budovy je pětatřicet osob. Zamýšlenou koncepci ideálně doplňuje nedaleká záchranná stanice pro ohrožené a zraněné živočichy a přírodní vodní park Čabárna, který se nachází v těsném sousedství.
Investor, kterým je statutární město Kladno, finacoval také vegetační úpravy a drobný mobiliář v okolí. Mimo ozelenění okolí budovy a přístupové cesty v duchu tradičních vegetačních struktur zde byl založen sad původních ovocných odrůd, který čítá téměř sto tradičních odrůd a druhů stromů a keřů, opatřených informačními popiskami. Účelem sadu je popularizace pěstování starých odrůd ovoce a jejich uchovávání pro další generace.
Součástí koncepce výstavby centra je i vybudování čistírny odpadních vod, na kterou se v budoucnu napojí také rodinné domy v okolí.

Vybavení interéru dominuje dřevo
¤ Vybavení interéru dominuje dřevo

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).

Základní technické údaje o stavbě
Obestavěný prostor:
4935 m³
Zastavěná plocha: 491 m²
Užitná plocha: 949 m²
Koeficienty prostupu tepla:
Stěna
0,14 W/m²K
Střecha 0,06 W/m²K
Okno-sklo 0,6 W/m²K
Okno-rám 0,8 W/m²K

Základní údaje o stavbě
Investor: Statutární město Kladno
Projektant: Architektonická kancelář IAV
Architekt: Ing. arch. Jan Červený, Ing. Mikoláš Vavřín
Koncepce stavebního řešení: Ing. arch. Josef Smola
Stavební řešení: Vít Přibyl
Statické řešení: Ing. Václav Jandáček
Vzduchotechnika a UT: Ing. Tomáš Matuška, Ing. Vladimír Zmrhal
Zdravotní technika: Ing. Lenka Vodrlindová, Ing. Bohumil Vodrlind
Elektroinstalace: Martin Frühauf
Požární řešení: Ing. Petr Havlíček
Vegetační úpravy: Ing. Eva Vízková
Zhotovitel stavby: Skanska a.s., Závod 02
Vedoucí projektového týmu: Ing. Petr Flek
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Antonín Maděra
Stavbyvedoucí: Mikuláš Strnad
Mistr: Petr Kolář
Hlavní subdodávka: PALIS Plzeň, spol. s r.o, montáž dřevostavby
Náklady: 39,25 mil. Kč
Doba výstavby: 04/2009–10/2009

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007