arrows Analýzy, trendy arrows Betonové konstrukce staveb arrows Materiály arrows Pasivní domy arrows Zelená úsporám a projektanti arrowsBetonové prefabrikované konstrukce domů v pasivním energetickém standardu
grafické podklady: archiv autora
text: Ing. Miloslav Nutil
číslo: 06-07/2011
Betonové prefabrikované konstrukce domů v pasivním energetickém standardu
O výstavbě domů navržených v pasivním energetickém standardu s betonovou prefabrikovanou stěnovou nosnou konstrukcí dosud mnoho informací zveřejněno nebylo, přitom tato technologie přináší některé významné výhody.
odeslat odeslat    tisk tisk

Beton vykazuje značnou pevnost v tlaku, která umožňuje navrhovat stěny o velmi malé tloušťce, což je v případě realizace staveb v pasivním energetickém standardu velmi výhodné.
Požadavku zajistit dodatečnou tepelněizolační funkci při co nejmenší celkové tloušťce obvodové stěny plně odpovídá například betonová stěna tl. 120 mm, která s vrstvou tepelněizolačního pěnového polystyrenu tl. 300 mm vytváří obvodový plášť celkové tl. 420 mm, při součiniteli prostupu tepla U = 0,114 W/(m2K). Například stěna z cihel SUPERTHERM STI tl. 300 mm s pěnovým polystyrenem tl. 200 mm při srovnatelném U = 0,113 W/(m2K) a alespoň přibližně odpovídající únosnosti představuje celkovou tloušťku obvodového pláště 500 mm. Tento rozdíl v tloušťce obou stěn (80 mm) je ve skutečnosti velmi významný. Jednak znamená úsporu obytné plochy, která u rodinných domků představuje výměru několika metrů čtverečních na podlaží, a současně tato zvětšená plocha zlepšuje tolik sledovaný parametr výsledné energetické náročnosti domu (ENB), a to proto, že ENB se vztahuje právě k této vnitřní obytné ploše.


 Vizualizace domu navrženého v pasivním energetickém standardu
¤ Vizualizace domu navrženého v pasivním energetickém standardu s konzolově předsazeným střešním dílcem se zavěšenými atikami

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007