arrows Soutěže arrows Stavební výrobek-technologie roku arrowsBaumit KlebeAnker: výrobek roku 2009
text a foto: Baumit, spol. s r.o.
číslo: 04/10
Baumit KlebeAnker: výrobek roku 2009
18. 2. 2010 proběhlo v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze slavnostní vyhlášení a ocenění výherců soutěže Stavební výrobek-technologie roku 2009. Mezi oceněnými se stejně jako v loňském roce objevila společnost Baumit, tentokrát se svými unikátními lepicími kotvami Baumit KlebeAnker. Společnost Baumit tímto oceněním opět potvrdila pozici lídra v oblasti fasádního zateplení.
odeslat odeslat    tisk tisk

Bronzová cena České stavební akademie 

„Jsem rád, že se nám podařilo se ctí navázat na loňský úspěch. Tehdy byl oceněn náš prémiový tepelněizolační systém Baumit open plus. Lepicí kotva Baumit se v porovnání s tímto systémem může zdát jako maličkost, ale tato technologie výrazným způsobem zlepšuje celkové vlastnosti a vzhled našich tepelněizolačních systémů. Proto jsem přesvědčen, že ocenění je v i tomto případě zasloužené,“ poznamenává marketingový ředitel společnosti Baumit Ing. Tomáš Fendrych.

„Baumit si zakládá na profesionálním provedení veškerých produktů. Snažíme se na český trh přinášet to nejkvalitnější fasádní zateplení, které je v současnosti dostupné. I v nelehké době, v které se současné stavebnictví nachází, je nutné přicházet s inovativními nápady, které usnadní, a hlavně zkvalitní provádění stavebních prací,“ dodává k ocenění Fendrych.

Soutěž je druhým rokem organizována Českou stavební akademií Praha pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem klání je především podpora a zviditelnění nových výrobků a technologií a jejich rychlé a úspěšné uvedení do praxe. Soutěž má přispívat ke zvyšování znalostí o kvalitě a způsobu využití špičkových a inovativních výrobků a technologií a tím pozitivně ovlivňovat a zvyšovat úroveň stavitelského umění. Přihlašovatelem může být výrobce, dovozce nebo prodejce, pracoviště výzkumu a vývoje nebo realizátor stavby či její uživatel. Na vyhlášení soutěže se podílí Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Asociace inovačního podnikání ČR, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu.

Za společnost Baumit přebíral diplom Ing. Přemysl Brajer
¤ Za společnost Baumit přebíral diplom Ing. Přemysl Brajer, vedoucí regionu Praha a Střední Čechy

Revoluční způsob lepení izolantu
Lepicí kotva Baumit KlebeAnker byla odbornou porotou zařazena mezi nejdůležitější inovativní technologie loňského roku. V případě novostaveb, které jsou dodatečně zateplovány, stačí izolant pouze lepit. Ale u složitých podkladových povrchů, zejména u starých omítnutých budov, se replica rolex tepelněizolační desky musí kromě lepení zajišťovat dodatečným hmoždinkováním, a to hmoždinkovými kotvami procházejícími tepelnou izolací. V místech prostupu hmoždinky izolační deskou tak vznikají nežádoucí tepelné mosty. Dále se po klasických hmoždinkách na fasádě objevují nevzhledné stopy.

Vývojáři společnosti Baumit proto vymysleli speciální kotvy, které se místo do izolantu v pravidelném rastru osazují přímo na očištěnou starou fasádu a tím se ukotví do nosného zdiva. Kotvy se pokryjí lepidlem a poté se na ně pokládají tepelně izolační desky. Tento systém vytváří styčné body, pevně spojené s jádrem nosné stěny.

Termovizní snímek domu dodatečně zateplené budovy
¤ Termovizní snímek domu dodatečně zateplené budovy s viditelnými tepelnými mosty okolo běžných hmoždinkových kotev.

Detail, který šetří náklady a čas 
U hmoždinek se cena odvíjí od tloušťky použitého izolantu. Čím tlustší izolant, tím delší, pevnější a samozřejmě dražší jsou hmoždinky. Lepicí kotvy KlebeAnker se vyrábějí ve dvou variantách. Kratší (55 mm) na kotvení do betonu, delší (88 mm) na cihelný podklad s omítkou. Tloušťka izolace na délku kotvy nemá žádný vliv. Silnější vrstva izolantu tak rozhodně nezvyšuje neúměrně pořizovací náklady.
Další markantní úspory získá investor časovou úsporou. Klasické hmoždinkování je časově náročnější než kotvení pomocí systému KlebeAnker. Může se s ním začít až po řádném zatvrdnutí lepidla a každá hmoždinka se následně musí zatřít stěrkou. Použití kotev KlebeAnker umožní lepení desek přímo po osazení kotev. Hlavní časová úspora však spočívá v tom, že není nutná tak precizní příprava podkladového materiálu jako v případě klasického lepení desek na zarovnaný podklad a následné hmoždinkování. Starou fasádu stačí začistit a zbavit drolících se částí. Není nutná sanace za účelem dosažení potřebné únosnosti povrchových vrstev původní stěny.
Baumit KlebeAnker významným způsobem urychluje stavební práce a přináší investorům nemalé finanční úspory. Zpřístupňuje tak kvalitnější zateplení širší vrstvě obyvatel.

Použití kotev KlebeAnker umožní lepení desek přímo po osazení kotev

Pár kroků k bezchybnému zpracování:
Podklad pro instalaci KlebeAnker musí být čistý, suchý, únosný, neodpuzující vodu, bez výkvětů a zbavený uvolňujících se částic a prachu. Před montáží je třeba osadit soklový profil standardním způsobem jako u jiných izolačních systémů. Pomocí šňůrky obarvené hlinkou a olovnice se na fasádě vyznačí pravoúhlý rastr v pravidelném modulu 40x40 cm pro umístění Baumit KlebeAnker. Krajní řady musí být vzdálené max. 10 cm od nároží a od soklového profilu.

Hloubka vyvrtaného otvoru pro Baumit KlebeAnker 88 mm musí být nejméně 90 mm a pro Baumit KlebeAnker 55 mm minimálně 60 mm. Svislou vzdálenost (maximálně 40 cm) je možné vyměřovat např. pomůckou podle obrázku. Baumit KlebeAnker se vsadí do vyvrtaného otvoru a upevní se zatlučením plastového trnu.

Bezprostředně před osazováním tepelněizolačních desek se na talíře kotev nanesou 1–2 cm tlusté vrstvy lepidla. Na zadní straně každé tepelněizolační desky se v souhrnné ploše min 40 % nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů vrstva lepidla. Posléze se desky způsobem „lepidlo na lepidlo“ osadí. Dále se na přebroušené fasádní desky nanese ozubeným nerezovým hladítkem Baumit open lepicí stěrka W, do ní se vloží sklotextilní síťovina. Zakončení fasádní vrstvy probíhá již standardním způsobem.

Pár kroků k bezchybnému zpracování

Pár kroků k bezchybnému zpracování

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007