arrows Statistika arrowsAnketa MID-TOP STAV 2009: výsledky
text: redakce
číslo: 12/10
Anketa MID-TOP STAV 2009: výsledky
odeslat odeslat    tisk tisk

 

Poř. č. IČO Podnik

Tržby (v tis. Kč)

Rentabilita tržeb v %

Tržby za stav. činnost z tržeb v %

1

46504621

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

288.220

1,0

85,5

2

47534630

Froněk, spol. s r.o.

285.170

13,8

99,4

3

26018055

ZNAKON, a.s.

262.403

11,6

99,5

4

62954890

KASTEN spol. s r.o.

235.903

13,0

96,1

5

25636332

H-INTES s.r.o.

216.353

3,7

95,4

6

26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

208.185

4,8

100,0

7

48399477

TM Stav, spol. s r.o.

187.921

6,0

97,8

8

13376471

Oldřich Merta – MERTASTAV

185.481

8,7

98,6

9

16978064

Stavitelství Kladno spol. s r.o.

179.567

2,0

91,7

10

49096125

REALMONT, spol. s r.o.

168.713

2,6

97,2

11

25275062

Průmstav Náchod s.r.o.

147.078

5,1

99,7

12

25531549

ATLANTA, a.s.

132.552

9,9

99,8

13

48244694

PrimaTech s.r.o.

125.245

3,7

100,0

14

25397087

PB SCOM s.r.o.

118.790

3,6

98,2

15

11566124

Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma

57.308

4,7

100,0

¤ Podniky stavební výroby podle objemu tržeb

Poř. č. IČO Podnik

Aktiva (v tis. Kč)

Rentabilita aktiv v %

Tržby/ Aktiva

1

47534630

Froněk, spol. s r.o.

289.073

13,6

1,0

2

25531549

ATLANTA, a.s.

182.329

7,2

0,7

3

26018055

ZNAKON, a.s.

173.941

17,5

1,5

4

16978064

Stavitelství Kladno spol. s r.o.

132.312

2,7

1,4

5

62954890

KASTEN spol. s r.o.

131.323

23,4

1,8

6

46504621

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

126.058

2,3

2,3

7

48244694

PrimaTech s.r.o.

99.039

4,6

1,3

8

25275062

Průmstav Náchod s.r.o.

98.587

7,6

1,5

9

49096125

REALMONT, spol. s r.o.

88.347

4,9

1,9

10

25397087

PB SCOM s.r.o.

88.074

4,8

1,3

11

48399477

TM Stav, spol. s r.o.

84.889

13,3

2,2

12

13376471

Oldřich Merta – MERTASTAV

67.061

24,1

2,8

13

11566124

Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma

66.548

4,1

0,9

14

25636332

H-INTES s.r.o.

56.481

14,1

3,8

15

26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

56.416

17,6

3,7

¤ Podniky stavební výroby podle velikosti aktiv 

Poř. č. IČO Podnik

Počet zaměstnanců

Tržby/zaměstnanci (v tis. Kč)

HV/poč. zam.(v tis. Kč)

1

46504621

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

207

1392,4

14,0

2

47534630

Froněk, spol. s r.o.

119

2396,4

331,3

3

16978064

Stavitelství Kladno spol. s r.o.

110

1632,4

32,5

4

13376471

Oldřich Merta – MERTASTAV

92

2018,5

175,7

5

26018055

ZNAKON, a.s.

90

2923,7

339,5

6

25531549

ATLANTA, a.s.

84

1578,0

156,5

7

25275062

Průmstav Náchod s.r.o.

78

1885,6

95,6

8

62954890

KASTEN spol. s r.o.

65

3629,3

472,3

9

49096125

REALMONT, spol. s r.o.

62

2721,2

69,6

10

25397087

PB SCOM s.r.o.

59

2013,4

72,3

11

25636332

H-INTES s.r.o.

56

3863,4

141,8

12

26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

47

4429,5

211,3

13

48399477

TM Stav, spol. s r.o.

38

4945,3

298,1

14

11566124

Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma

33

1736,6

82,3

15

48244694

PrimaTech s.r.o.

29

4318,8

158,8

¤ Podniky stavební výroby podle počtu zaměstnanců

Poř. č.

IČO

Podnik

HV (v tis. Kč)

Rentabilita tržeb v %

Rentabilita aktiv v %

HV/poč. zam. (v tis. Kč)

1

47534630

Froněk, spol. s r.o.

39.428

13,8

13,6

331,3

2

62954890

KASTEN spol. s r.o.

30.700

13,0

23,4

472,3

3

26018055

ZNAKON, a.s.

30.473

11,6

17,5

339,5

4

13376471

Oldřich Merta – MERTASTAV

16.144

8,7

24,1

175,7

5

25531549

ATLANTA, a.s. 

13.148

9,9

7,2 

156,5 

6

48399477

TM Stav, spol. s r.o. 

11.328

6,0

13,3 

298,1 

7

26402238

Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

9.933

4,8

17,6 

211,3 

8

25636332

H-INTES s.r.o. 

7.943 

3,7 

14,1 

141,8 

9

25275062

Průmstav Náchod s.r.o. 

7.454 

5,1 

7,6 

95,6 

10

48244694

PrimaTech s.r.o. 

4.605 

3,7 

4,6 

158,8 

¤ TOP 10 podniků podle čistého zisku

 

Poř. č.

IČO 

Podnik 

Rentabilita tržeb % 

HV (v tis. Kč) 

Rentabilita aktiv v % 

HV/poč. zam. (v tis. Kč)

1

47534630

Froněk, spol. s r.o. 

13,8 

39.428 

13,6 

331 

62954890 

KASTEN spol. s r.o. 

13,0 

30.700 

23,4 

472 

26018055 

ZNAKON, a.s. 

11,6 

30.473 

17,5 

340 

25531549 

ATLANTA, a.s. 

9,9 

13.148 

7,2 

157 

13376471 

Oldřich Merta – MERTASTAV 

8,7 

16.144 

24,1 

176 

48399477 

TM Stav, spol. s r.o. 

6,0 

11.328 

13,3 

298 

25275062 

Průmstav Náchod s.r.o. 

5,1 

7.454 

7,6 

96 

26402238 

Stavitelství ŠMÍD s.r.o. 

4,8 

9.933 

17,6 

211 

11566124

Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma 

4,7 

2.715 

4,1 

82 

10 

48244694

PrimaTech s.r.o. 

3,7 

4.605 

4,6 

159  

¤ TOP 10 podniků podle rentability tržeb

 

Poř. č.

IČO 

Podnik 

Rentabilita aktiv v % 

HV (v tis. Kč) 

Rentabilita tržeb v % 

Tržby/Aktiva 

13376471 

Oldřich Merta – MERTASTAV 

24,1 

16.144 

8,7 

2,8 

2

62954890 

KASTEN spol. s r.o. 

23,4 

30.700 

13,0 

1,8 

3

26402238 

Stavitelství ŠMÍD s.r.o. 

17,6 

9.933 

4,8 

3,7 

26018055 

ZNAKON, a.s. 

17,5 

30.473 

11,6 

1,5 

25636332 

H-INTES s.r.o. 

14,1 

7.943 

3,7 

3,8 

47534630 

Froněk, spol. s r.o. 

13,6 

39.428 

13,8 

1,0 

48399477 

TM Stav, spol. s r.o. 

13,3 

11.328 

6,0 

2,2 

25275062 

Průmstav Náchod s.r.o. 

7,6 

7.454

5,1 

1,5 

25531549 

ATLANTA, a.s. 

7,2 

13.148 

9,9 

0,7 

10 

49096125 

REALMONT, spol. s r.o. 

4,9 

4.316 

2,6 

1,9 

¤ TOP 10 podniků podle rentability aktiv

 

 

Poř. č. 

IČO 

Podnik 

Tržby za stav. činnost 

Tržby za stav. činnost z tržeb v % 

47534630 

Froněk, spol. s r.o. 

283.582

99,4 

26018055 

ZNAKON, a.s. 

261.138 

99,5 

46504621 

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 

246.313 

85,5 

62954890 

KASTEN spol. s r.o. 

226.605 

96,1 

26402238 

Stavitelství ŠMÍD s.r.o. 

208.181 

100,0 

25636332 

H-INTES s.r.o. 

206.505 

95,4 

48399477 

TM Stav, spol. s r.o. 

183.737 

97,8 

13376471 

Oldřich Merta – MERTASTAV 

182.969 

98,6 

16978064 

Stavitelství Kladno spol. s r.o. 

164.691 

91,7 

10 

49096125 

REALMONT, spol. s r.o. 

164.068 

97,2 

¤ TOP 10 podniků podle tržeb za stavební činnost

Poř. č. 

IČO 

Podnik 

Tržby/poč. zam. (v tis. Kč) 

Rentabilita tržeb %  

48399477 

TM Stav, spol. s r.o. 

4.945 

6,0 

26402238 

Stavitelství ŠMÍD s.r.o. 

4.429 

4,8 

48244694 

PrimaTech s.r.o. 

4.319 

3,7 

25636332 

H-INTES s.r.o. 

3.863 

3,7 

62954890 

KASTEN spol. s r.o. 

3.629 

13,0 

26018055 

ZNAKON, a.s. 

2.924 

11,6 

49096125 

REALMONT, spol. s r.o. 

2.721 

2,6 

47534630 

Froněk, spol. s r.o. 

2.396 

13,8 

13376471 

Oldřich Merta – MERTASTAV 

2.019 

8,7 

10 

25397087 

PB SCOM s.r.o. 

2.013 

3,6 

¤ TOP 10 podniků podle velikosti tržeb na zaměstnance 

 

50–99  6,8%  18,5%  3.791  2.422 
100–249  11,0%  20,6%  6.048  3.985 
250–499  12,2%  16,7%  21.128  4.856 
500–999  10,0%  9,2%  35.233  18.210 
1000 a více  59,9%  35,1%  57.591  24.777 

¤ Podíl velikostních kategorií stavebních podniků na zakázkách, S hodnotě a průměrná velikost zakázky ke konci 4Q 2009

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007