Trendy v navrhování budov

Zásady hodnocení celistvosti konstrukcí při poškození - II

Vloženo: 25.10.2010  |  Aktualizováno: 25.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jung | foto: archiv autorů

Druhá část článku dokončuje popis metodiky hodnocení celistvosti (robustnosti, integrity) stavebních konstrukcí (úvodní část byla uveřejněna v minulém čísle 9/2010). Použití metodiky je ukázáno na numerickém příkladu rozhodování na základě optimalizace nákladů.

Zásady hodnocení celistvosti konstrukcí při poškození - I

Vloženo: 30.09.2010  |  Aktualizováno: 30.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jungfoto: archiv autorů

Rozvoj materiálů a technologií ve stavebnictví a pokročilé metody analýzy konstrukcí umožňují navrhovat složité a štíhlé konstrukce, které mohou být citlivé na účinky extrémních zatížení vyvolaných nárazy, výbuchy, požáry, povodněmi, extrémními klimatickými zatíženími, teroristickými akcemi, nebo vandalizmem.

Snížení přenosu vibrací a kročejového hluku pomocí podestových bloků

Vloženo: 29.09.2010  |  Aktualizováno: 29.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Zuzana Kolářová, Milan Ostrý, Arnošt Odehnal | grafické podklady: archiv autorů

V současné době se klade stále větší důraz na problematiku životního prostředí a omezování škodlivých vlivů působících na člověka. Narůstá tlak na vytváření optimálního prostředí jak v bytech, tak na pracovištích. V této souvislosti se bezesporu zařazuje mezi důležité faktory ochrana před nadměrným hlukem a vibracemi.

Betón ako inteligentný materiál

Vloženo: 23.09.2010  |  Aktualizováno: 23.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Alena Sičáková | grafické podklady: archiv autorky

Betón sa vyvíja od tradičného konštrukčného materiálu k novým typom funkčných materiálov. Vyžadujú sa také vlastnosti, ktoré v minulosti neboli pre betón typické a súvisia s požia- davkami praxe na vysoké technické riešenia vo výstavbe. Orientované sú predovšetkým na zvýšenie trvanlivosti materiálov/konštrukcií a predľženie životnosti stavieb.

Plnivo na bázi polyuretanové pěny do izolačních malt a lehkých betonů

Vloženo: 22.09.2010  |  Aktualizováno: 22.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Vojtěch Václavík, Jaromír Daxnerfoto: archiv autorů

Růst stavební výroby, nové trendy a neustále se zvyšující tlak na efektivitu a užitné vlastnosti stavebních hmot otevírá prostor pro využití lehkých, tepelně a akusticky izolačních hmot ve stavbách.

Vývoj v navrhování a konstrukčním řešení staveb

Vloženo: 20.09.2010  |  Aktualizováno: 20.09.2010
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Hana Dušková | foto: Tomáš Malý, archiv STATIKA Čížek s.r.o.

„Při návrhu je třeba reflektovat realitu, v tomto směru jsou v České Republice ještě značné rezervy,“ zdůraznil v rozhovoru pro časopis Stavebnictví Ing. Pavel Čížek, autorizovaný inženýr a jednatel projektové kanceláře působící v oblasti navrhování statického řešení železobetonových pozemních staveb.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007