Technologická zařízení budov

Modernizace trakční napájecí stanice Zkušebního centra Velim

Vloženo: 17.02.2010  |  Aktualizováno: 17.02.2010
Rubrika: Realizace staveb | Technologická zařízení budov
Autor: text: Ing. Jindřich Kašpar, Jaroslav Kupr, Ing. Petr Chlum | foto: archiv VUZ

Výzkumný ústav Železniční, a.s. (dále VUZ), který je dceřinou společností Českých drah, a.s., je významnou organizací, zabývající se zejména zkušebnictvím drážních vozidel.

Počítačové simulace a jejich aplikace pro tvorbu prostředí bytových domů

Vloženo: 28.11.2008  |  Aktualizováno: 28.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Ondřej Šikula | foto: archiv autora

V příspěvku je prezentováno využití CFD simulace jako metody k identifikaci některých faktorů provázejících zvolené způsoby vytápění koupelen rodinných a bytových domů. Dále je sledován vliv způsobu vytápění na snížení rizika kondenzace vzdušné vlhkosti na stavebních konstrukcích.

Aplikace a možnosti obnovitelných zdrojů energie v bytovém fondu

Vloženo: 27.11.2008  |  Aktualizováno: 27.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Petr Horák | foto: archiv autora

Článek prezentuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u bytových domů, respektive rodinných domků.

Řešení vzduchotechniky u novostaveb

Vloženo: 26.11.2008  |  Aktualizováno: 26.11.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologická zařízení budov
Autor: text: Olga Rubinová | grafické podklady: archiv autorky

Kvalita bydlení je definována nejen dispozičním řešením domu, ztvárněním interiéru, barvou a tvarem povrchů, ale také kvalitou vnitřního prostředí, podmíněnou vhodným návrhem systému větrání.

Materiály zdravotně technických instalací

Vloženo: 26.11.2008  |  Aktualizováno: 26.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Jakub Vrána | foto: autor; Ing. Zdeněk Žabička

Příspěvek prezentuje technické vlastnosti a vhodnost použití materiálů pro vnitřní instalace kanalizace, vodovodu a plynovodu budov.

Renovace zdravotně technických instalací ve starších bytových domech

Vloženo: 20.11.2008  |  Aktualizováno: 20.11.2008
Rubrika: Realizace staveb | Technologická zařízení budov
Autor: text: Jakub Vrána | foto: archiv autora

V mnoha starších bytových domech se ještě v současné době nachází potrubí instalovaná v době jejich výstavby. Výjímkou nejsou ani domy, ve kterých setrvávají zdravotně technické instalace ještě z doby před druhou světovou válkou. I když byly tyto instalace provedeny z kvalitních materiálů, postupně dožívají.

Formování vnitřního prostředí budov

Vloženo: 20.11.2008  |  Aktualizováno: 20.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Günter Gebauer | grafické podklady: archiv autora

Zásadním faktorem kvality budov je stav jejich vnitřního prostředí (tzv. interní mikroklima – IM). Stav IM se vytváří v závislosti na aktuálních vnějších podmínkách, provozu budov a provedení jejich stavební konstrukce. V zeměpisné poloze ČR poskytují budovy, resp. jejich stavební konstrukce jen primární ochranu před povětrnostními vlivy. Zásadními pro zajištění vnitřního prostředí budov jsou soustavy technických zařízení budov (TZB).
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007