Systémy

Památkové stavby a metoda památkové péče, autorizovaný inženýr a technik

Vloženo: 07.11.2014  |  Aktualizováno: 07.11.2014
Rubrika: Systémy
Autor: Ing. Václav Jandáček | grafické podklady archiv autora

Zachování stavebních památek je ve většině civilizovaných zemí pokládáno za přednost a jakousi povinnost všech, kteří se pokládají za příslušníky vzdělaného národa. Památky ctěné nejprve jako předměty kultu nebo rodové a státní tradice dostávají v 19. století další rozměr, který je spojen s nově vzniklým oborem – památkovou péčí.

Nízké protihlukové clony pro železniční a tramvajové tratě

Vloženo: 05.11.2014  |  Aktualizováno: 05.11.2014
Rubrika: Systémy
Autor: text Jan Eisenreich | grafické podklady archiv autora

Příspěvek je zaměřen na vývoj a zavádění nových protihlukových opatření železničních a tramvajových tratí prvky snižujícími emise hluku a vibrací co nejblíže u jejich zdroje. Jsou představeny pilotní projekty aplikací nízké protihlukové clony BRENS® BARRIER, zkušenosti z realizací dvou zkušebních úseků a shrnutí dosažených výsledků v ČR.

Otevřený stavební systém Flexibuild

Vloženo: 16.04.2010  |  Aktualizováno: 16.04.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: Ing. Radomír Homolka | foto: Flexibuild s.r.o.

Stavební systém Flexibuild je konstrukčně otevřený systém založený na kombinaci různých nosných systémů s konstrukčními prvky Flexibuild. Systém umožňuje rychlou výstavbu suchou cestou s maximálním využitím některých jedinečných vlastností konstrukčních prvků.

Konstrukce dřevostaveb s difúzně otevřeným stěnovým systémem

Vloženo: 12.03.2010  |  Aktualizováno: 12.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: doc. Dr. Ing. Zdenka Havířová | grafické podklady: LDF MENDELU Brno, archiv Fermacell

Podmínky v interiéru budov výrazným způsobem ovlivňuje jejich obvodový plášť. Při nesprávném konstrukčním řešení může být spolu s dokonale těsnými okny příčinou vzniku celé řady faktorů negativně ovlivňujících zdraví člověka.

Nový kontaktní zateplovací systém Weber therm plus ultra

Vloženo: 08.03.2010  |  Aktualizováno: 08.03.2010
Rubrika: Firemní blok | Systémy
Autor: text: Ing. Tomáš Pošta

V současné době, kdy se snažíme o maximální úsporu energie na výtápění bytových, občanských i průmyslových staveb, jsou kontaktní zateplovací systémy velmi často používaná řešení sanace obvodových plášťů staveb. S vývojem kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvých omítek, lepicích a stěrkových hmot jde ruku v ruce i vývoj tepelných izolantů.

Dřevo a vícepodlažní budovy

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Ing. Milan Peukert | grafické podklady: autoři

U vícepodlažních budov je vítr rozhodujícím zatížením a vodorovný průhyb konstrukce budovy od tohoto zatížení rozhodujícím kritériem statické způsobilosti. To vyžaduje tuhou konstrukci, nejlépe vytvořenou z plošných stěn (obr. 1). Jedná-li se o sloupový nosný systém, dosahuje se potřebné tuhosti zajištěním vzájemného spolupůsobení sloupů jejich propojováním pomocí vodorovných stropních nosníků (rámové konstrukce), zkřížených prutů nebo tenkých příček (membrán), (obr. 2), nebo využitím doplňkových ztužidel a tuhých stropních tabulí (obr. 3).

Modelování postupu výstavby a fáze přípravy a řízení realizace staveb

Vloženo: 16.10.2009  |  Aktualizováno: 16.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

V knize [3] a stručně v článcích [2] a [4] jsou popsány principy modelování postupu výstavby pomocí počítačového systému založeného na metodě stavebně technologického síťového grafu. Systém je schopen velmi rychle a poměrně přesně vytvářet základní dokumenty stavebně technologické dokumentace [7], tj. technologický rozbor (normál), rozpočet, harmonogram, popř. časoprostorový graf, síťový graf, operativní a finanční plán, grafy potřeby různých technologických i ekonomických zdrojů v čase i kontrolní a zkušební plán [1].

K tvorbě environmentálních plánů v přípravě staveb

Vloženo: 23.02.2009  |  Aktualizováno: 23.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Předložený příspěvek popisuje koncepci, algoritmus a programové vybavení pro sledování agendy vlivu stavební činnosti na životní prostředí pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby.

K tvorbě kontrolních a zkušebních plánů podle modelu realizace stavby

Vloženo: 03.11.2008  |  Aktualizováno: 03.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text a grafická příloha: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Příspěvek obsahuje stručný popis expertního mikropočítačového systému pro modelování procesu realizace staveb pomocí stavebně technologického síťového grafu, který umožňuje na počítači radikálně zvýšit kvalitativní úroveň i rychlost zpracování základních dokumentů přípravy a řízení realizace staveb.

K počítačovému modelování realizace výstavby pro investory a dodavatele

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text a foto: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

První díl ze seriálu článků profesora Stavební fakulty ČVUT Čeňka Jarského, věnovaných stavebnímu softwaru, popisuje základní principy a výsledky expertního systému pro plánování a řízení výstavby.

Univerzální sendvičový stavební systém vhodný pro novostavby i rekonstrukce

Vloženo: 09.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Systémy
Autor: text: Ing. Václav Moravec | foto: archiv firmy Czech Pan s.r.o.

Výhody stavebního systému K-KONTROL®  spočívají především v jeho energetické efektivnosti, v rychlosti výstavby a v jednoduché manipulaci s lehkými, ale staticky odolnými stavebními dílci. Hlavními konstrukčními prvky systému jsou samonosné sendvičové panely neboli SIP (structural insulated panels), tvořené ze dvou desek z orientovaných plochých třísek (OSB) a izolačního jádra ze stabilizovaného a samozhášivého polystyrenu.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007