Statika a dynamika staveb

Stanovení charakteristické pevnosti konstrukcí z betonu na základě zkoušek

Vloženo: 20.03.2009  |  Aktualizováno: 20.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Milan Holický, Karel Jung, Miroslav Sýkora | grafické podklady: archiv autorů

Využití zkoušek je důležitou součástí ověřování spolehlivosti existujících železobetonových konstrukcí, u nichž může být jakákoliv nejistota o vlastnosti materiálu velmi významná.

Terminál hromadné dopravy u nádraží v Hradci Králové

Vloženo: 19.03.2009  |  Aktualizováno: 19.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Jaromír Tomek | foto: archiv autora

Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové je umístěn v těsné blízkosti nádraží, v lokalitě ohraničené ulicemi Nádražní, Sladkovského a Hořická. Součástí velkorysého stavebního řešení je venkovní úprava ploch.

Zatěžovací zkoušky přesného zdiva Liapor

Vloženo: 18.03.2009  |  Aktualizováno: 18.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Michala Hubertová, Jaromír K. Klouda | foto: archiv autorů

Norma ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí [1] uvádí hodnoty pevnostních a přetvárných charakteristik zdiva pouze pro zdivo zhotovené na maltu obyčejnou (mimo zdiva z přesných pórobetonových tvárnic s maltou pro tenké spáry a zdiva z liaporbetonových tvárnic, které bylo odzkoušeno i na maltu lehkou).

Nový obloukový most přes řeku Jizeru

Vloženo: 17.03.2009  |  Aktualizováno: 17.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Statika a dynamika staveb
Autor: text: David Marván | foto: Ing. Antonín Pechal, CSc. Projektové a inženýrské služby

Nový most převádí komunikaci III/2729 mezi obcemi Kochánky a Předměřice nad Jizerou přes řeku Jizeru. Stojí na místě původního železobetonového třípolového trámového mostu z roku 1936, který se při povodních roku 2000 vlivem podemletého pilíře zřítil.

Nová norma pro navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení

Vloženo: 16.03.2009  |  Aktualizováno: 16.03.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Ondřej Fischer | grafické podklady: archiv autora

Posouzení staveb na zatížení zemětřesením bylo v Československu předepsáno od roku 1954. I když s oddělením Slovenska Česku ubyly nejvíce ohrožené oblasti, české normalizační autority rozhodly převzít evropskou seizmickou normu Eurocode 8 – EN 1998:2004 Design of structures for earthquake resistance překladem. Český inženýr tak dostává do rukou komplet šesti norem, z něhož pro stavby v ČR použije pouze malou část. Nicméně poučit se může hodně, nemluvě o uplatnění takto získaných poznatků při práci na zahraničních zakázkách.

Životní prostředí a technická seizmicita

Vloženo: 13.03.2009  |  Aktualizováno: 13.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Miroš Pirner | grafické podklady: autor

Tento přehled je určen zejména projektantům, kteří nejsou specialisté ve stavební dynamice, k seznámení se se zásadními jevy a účinky technické seizmicity, aby jim mohli vhodnými opatřeními zabránit nebo je omezili již v projektové dokumentaci. Stává se, že zanedbání zásad správného projektování a provedení vede k pracným a nákladným dodatečným opravám.

Konstrukce protihlukového tunelu na Městském okruhu v Hradci Králové

Vloženo: 11.03.2009  |  Aktualizováno: 11.03.2009
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Vladimír Janata | foto: Tomáš Malý; archiv Excon, a.s.

Komunikace na II. Městském okruhu města Hradce Králové stoupá na mostním tělese od křižovatky Buzulucká–Okružní k nadjezdu nad Pospíšilovou třídou v těsné blízkosti bytových domů. Nově vybudovaný prosklený tunel zde chrání obyvatele před hlukem a exhalacemi nepřetržitého automobilového provozu.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007