Podlahové konstrukce

Vysušování zdiva vzduchovými systémy: Podpodlahové sanační dutinové systémy

Vloženo: 20.02.2009  |  Aktualizováno: 20.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Podlahové konstrukce
Autor: text: Michael Balík | foto: archiv autora

V úvodu seriálu o odvlhčování budov (č. 03/08) bylo konstatováno, že žádné dodatečné opatření není účinné samostatně – vždy se jedná o kombinace několika metod.

Geometrická přesnost podlah

Vloženo: 20.02.2009  |  Aktualizováno: 20.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Podlahové konstrukce
Autor: text: Zdeněk Matějka

Jednou z významných vlastností, které ovlivňují výslednou jakost budov a jejich jednotlivých částí během užívání, je přesnost geometrických parametrů, zjednodušeně označovaná jako geometrická přesnost staveb (někdy je tato problematika zúženě popisována jako tolerance ve stavebnictví). Hodnoty přesnosti geometrických parametrů (rozměrů, tvarů, orientace), jejich odchylky a tolerance ovlivňují spotřebu materiálů a práce během zhotovení, mají vliv na potřebu a rozsah oprav a údržby budov a tím i na jejich životnost.

Restaurování historických podlah budovy Nostického paláce v Praze

Vloženo: 18.02.2009  |  Aktualizováno: 18.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Podlahové konstrukce
Autor: text: Martin Procházka | foto: Tomáš Malý, archiv autora

Budova Nostického paláce, dnešního sídla Ministerstva kultury ČR, byla postavena jako barokní novostavba v šedesátých letech 17. století a slohová kritika připisuje tuto stavbu Franceskovi Carattimu. Rekonstrukce paláce představovala plnou rehabilitaci prostorové struktury a dochovaných interiérů.

Poruchy betonových průmyslových podlah a možnosti jejich sanace

Vloženo: 12.02.2009  |  Aktualizováno: 12.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Podlahové konstrukce
Autor: text: Vítězslav Vacek | foto: archiv autora

S hospodářským rozvojem předchozích let byla spojena velká poptávka po průmyslových podlahách. Vzhledem k příznivému poměru ceny a užitných parametrů se velmi často jednalo o podlahy betonové. Příspěvek se zabývá analýzou příčin vzniku některých opakujících se typických poruch těchto podlah a představuje možnosti jejich sanací.

Podlahy v polyfunkčním domě L Ocelot

Vloženo: 11.02.2009  |  Aktualizováno: 11.02.2009
Rubrika: Realizace staveb | Podlahové konstrukce
Autor: text: Martin Procházka | foto: archiv autora

Polyfunkční dům L’Ocelot se nachází v blízkosti říčky Rokytky v nově navrženém parku, který je součástí území Zelený ostrov, nově vznikajícího v okolí O2 areny.

Nové znění normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

Vloženo: 10.02.2009  |  Aktualizováno: 10.02.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Podlahové konstrukce
Autor: text: Jiří Dohnálek, Petr Tůma

Příspěvek představuje nové znění ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení, platné od 1. srpna 2008 a jeho hlavní odlišnosti oproti starému znění.

Podlahy - současná situace a nové trendy

Vloženo: 10.02.2009  |  Aktualizováno: 10.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Podlahové konstrukce
Autor: text: Jiří Dohnálek, Petr Tůma | foto: archiv autora

Podlahové konstrukce jsou konstrukčním prvkem, na který je kladeno nepochybně největší spektrum funkčních požadavků – jejich povrchová úprava musí plnit estetické požadavky, staticky zatížené nosné podkladní souvrství musí zajišťovat dlouhodobou stabilitu a funkčnost v daném objektu či místnosti. Vývoj za posledních patnáct let mnohonásobně zvětšil spektrum materiálů jak pro nášlapné vrstvy, tak vrstvy podkladní.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007