Navrhování staveb

Technická normalizace a stavební právo - I. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: M. Holeček, M. Tesař, L. Kratochvílová, A. Šimková, Z. Klápa

Za přínos technické normalizace je považováno zlepšení vhodnosti výrobků, procesů a služeb pro zamýšlené účely, předcházení překážkám v obchodu a usnadnění technické spolupráce. Nepostradatelnými jsou technické normy v široké míře v celém vyspělém světě i v oblasti stavebnictví. Pro odbornou veřejnost se staly jedním z podstatných pracovních nástrojů. Článek poskytuje ucelený pohled na to, jak je naplněna tato úloha technických norem v odvětví stavebnictví v České republice.

Právní předpisy pro dokumentaci staveb po roce 1948 - II. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: Marie Báčová

Právní předpisy pro dokumentaci staveb po roce 1948 - I. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: Marie Báčová

Příspěvěk je přehledným výčtem a charakteristikou právních předpisů pro dokumentaci staveb, předpisů navazujících a souvisejících a předpisů o oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě. Článek má odborné veřejnosti připomenout kořeny dnešní právní úpravy dokumentace staveb, vývoj a posuny významu stavebně právní terminologie. Cílem právních předpisů pro dokumentaci staveb vydaných v rozmezí let 1948–1989 bylo v prvé řadě vytvoření závazných postupů pro posuzování a schvalování projektové dokumentace a rozpočtů staveb, ve druhé řadě pak stanovit závazný obsah dokumentace staveb.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007