Analýzy, trendy

Vývoj v oblasti vytápění, trendy

Vloženo: 13.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text: Ing. Marcela Počinková, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., členové Ústavu technického zařízení budov V

Vytápění krbovými kamny

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Pavel Klimeš, obchodně technické oddělení, HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. Rumburk

Technická zařízení budov

Vloženo: 13.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Jan Táborský

Zkratka TZB označuje obor Technická zařízení budov, který je vybraným souborem profesí a zařízení souvisejících se stavebnictvím.

Systémy a zařízení pro využití ekologických zdrojů

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Zdeněk Lyčka, jednatel LING Krnov, s.r.o.

Specifikace tepelných čerpadel pro využití v TZB

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Petr Mastný, Ph.D., FEKT VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky

Řízení a regulace ve vztahu k hospodárnosti provozu vytápěcích zařízení

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Prim na trhu hrají desková otopná tělesa

Vloženo: 13.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Stanislav Tajbr, technik marketingu, KORADO, a.s.

Zdroje tepla na plyn

Vloženo: 13.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Zdeněk Zachariáš, technický ředitel, THERMONA, spol. s r. o.

Kotle na pevná paliva

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Zdeněk Lyčka, jednatel LING Krnov, s.r.o.

Kondenzační kotle

Vloženo: 13.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Zdeněk Zachariáš, technický ředitel, THERMONA, spol. s r. o.

Elektrické vytápění, elektrická topná zařízení

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Pavel Fousek, ředitel KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.

Prostorová tuhost budov na bázi dřeva

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby ze dřeva
Autor: Text: Petr Kuklík, Radek Brandejs, Anna Kuklíková | foto: archiv autora

V rámci uplatňování koncepce trvale udržitelné výstavby roste v současné době v Evropě i u nás zájem používat dřevo na konstrukce budov včetně vícepodlažních. Budovy na bázi dřeva dokonce představují třetinu exportu českého stavebnictví. Příspěvek prezentuje výzkum problematiky prostorové tuhosti budov na bázi dřeva se zaměřením na chování smykové stěny (výztužné stěny) a na kompozitní dřevobetonové stropy.

Současnost a tradice dřevěného stavění a architektury v České republice

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby ze dřeva
Autor: text: Vladimír Bílek | foto: archiv autora

Dřevěné stavby mají v oblasti funkce, konstrukce a architektury, ekonomiky a ekologie v České republice zatím skrytý a nevyužitý pozitivní potenciál. Viděno přes mediální publicitu, je dřevěné stavění a architektura relativně úspěšným a rozvíjejícím se oborem. Iniciativa, vycházející především od akademiků a projektantů, zatím nemá větší vliv na rozsah dřevěné výstavby. Statisticky je sledována jediná položka – bytová výstavba.

Zpomalí se růst bytové výstaby?

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Management
Autor: text: Ing. Michael Smola, MBA

Bytová výstavba je významným zakázkovým okruhem našeho stavebnictví. Přestože se každoročně zvyšují počty dokončených bytů i nově zahajované výstavby bytů, poptávka není zdaleka naplňována.

Kvalitním řemeslem k záchraně a zachování kulturního dědictví

Vloženo: 13.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Jiří Langner | foto: archiv autora

Naše památky a jejich historie jsou světově známé. Obdivují je jak domácí, tak zahraniční turisté. Při svých procházkách ulicemi či uličkami se setkáváme se skvosty architektury a objevujeme místa, kde historie má svůj domov a kde duch staletí sídlí dodnes. Naštěstí již minula doba mnoha let zanedbávání těchto historických děl a uvědomujeme si důležitost jejich uchování pro další generace. Starat se o památkový fond však znamená jej nejen udržovat, ale také provádět opravy, a v mnoha případech nákladné rekonstrukce.

Strana:  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007