Analýzy, trendy

Energetické štítky obálky budovy

Vloženo: 25.09.2008  |  Aktualizováno: 25.09.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologie
Autor: text: Ing. Renáta Jirková, Ing. Michala Hubertová, Ph.D.

Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., nabízí čtrnáct typových rodinných domů v montovaném systému Dům jedním tahem, na kterých byly zpracovány energetické štítky obálky budovy.

Dynamické účinky technologických strojních zařízení na základy budov

Vloženo: 24.09.2008  |  Aktualizováno: 24.09.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Zakládání staveb
Autor: text: Martin Lukavec | grafické podklady: archiv autora

Problematice dynamického působení technologických zařízení na stavební konstrukce, na základy a podloží staveb je třeba věnovat pozornost především v oblasti koncepčního navrhování průmyslových objektů. Problémy spojené s nepřípustnými mechanickými vibracemi na instalovaném technologickém zařízení, na nosných i nenosných konstrukcích nebo dopady šíření vibrací do okolí vyžadují mnohdy technicky náročná a nákladná nápravná opatření.

Nová řada betonových svodidel DELTA BLOC

Vloženo: 16.09.2008  |  Aktualizováno: 16.09.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologie
Autor: text a foto: Ing. Vladimír Dvořák, MBA

Společnost MABA Prefa spol. s r.o., významný výrobce prefabrikovaných stavebních systémů a stavebních prvků v ČR, přináší do dopravního stavitelství novou řadu silničních betonových svodidel DELTA BLOC.

K počítačovému modelování realizace výstavby pro investory a dodavatele

Vloženo: 15.08.2008  |  Aktualizováno: 15.08.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text a foto: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

První díl ze seriálu článků profesora Stavební fakulty ČVUT Čeňka Jarského, věnovaných stavebnímu softwaru, popisuje základní principy a výsledky expertního systému pro plánování a řízení výstavby.

Úloha městského inženýrství

Vloženo: 05.08.2008  |  Aktualizováno: 05.08.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Městské inženýrství
Autor: text: Vítězslav Kuta, František Kuda, Petr Šrytr | foto: archiv VŠB?TU Ostrava

Městské inženýrství představuje mezioborový okruh poznatků a metod pro aktivní tvorbu koncepce veřejné infrastruktury a koordinaci jejího řešení s ostatními prvky v území. Svým spolupůsobením v  rovnocenném partnerství s klasickým urbanismem garantuje a kontroluje kvalitní technickou funkci území a jeho další rozvoj.

Nejdřív hmoždinkovat a pak lepit?

Vloženo: 24.06.2008  |  Aktualizováno: 24.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text a foto: Ing. Petr Lorenc, Baumit, spol. s r.o.

Fasády se starými omítkami nebo povrchy z monolitického betonu není možné zateplovat bez dostatečného mechanického kotvení tepelně izolačních desek až do únosného jádra cihelného zdiva či betonové konstrukce.

Zesilování stavebních konstrukcí dodatečně lepenou kompozitní výztuží

Vloženo: 18.06.2008  |  Aktualizováno: 18.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Ondřej Šilhan | foto: Minova Bohemia s.r.o., Sireg S.p.A

Myšlenka zkombinovat dva různé materiály tak, aby byl získán jeden špičkový kompozitní materiál, není nová. Z kompozitních materiálů byly postaveny už některé z nejstarších staveb, například Egypťané vyztužovali cihly slámou, aby zajistili jejich vyšší pevnost. Vlákny vyztužované polymery (FRP) jsou jen jedním z posledních způsobů, které v současnosti lidstvo používá.

Současný stav v oblasti navrhování betonových a ocelových konstrukcí

Vloženo: 13.06.2008  |  Aktualizováno: 13.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Ocelové a betonové konstrukce
Autor: text: Jaroslav Procházka, František Wald

Normy v oblasti navrhování se začaly zpracovávat před řadou let jako Eurokódy. Tento název se tak vžil, že v současné době je používán pro označení souboru evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí.

Příležitosti a hrozby stavebnictví ve střednědobém vývoji

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Ing. Miloslav Mašek

Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiné závislé na stavu ekonomiky a jejím vývoji. Investiční výstavba je spolehlivým indikátorem růstu ekonomiky státu, ale také při jejím poklesu obvykle prvním postiženým. Zesílený pokles investiční výstavby bývá vyvolán tím, že ekonomika, která je v ohrožení, začne omezovat státní investice ve snaze uspořit finanční zdroje pro jiné účely. Tím se ale prohloubí a prodlouží ekonomická krize, protože se jen oddálí vznik těch výrobních subjektů, které svým zapojením do ekonomiky pomohou ekonomický pokles či krizi překonat.

Aktuální stav stavebnictví v krátkodobém horizontu

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Ing. Václav Matyáš

V rámci Stavebních veletrhů Brno se konala tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Se svými příspěvky na ní vystoupili prezident Václav Matyáš, viceprezident Rudolf Borýsek, generální ředitel Miloslav Mašek a jako host generální ředitel PSJ, a.s., František Vaculík

Analýza vývoje tržních nájmů starších bytů

Vloženo: 04.06.2008  |  Aktualizováno: 04.06.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Management
Autor: text: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Mapování a hodnocení vývoje tržního nájemného starších bytů v České republice navazuje na článek z čísla 03/08 (Tržní ceny starších bytů v ČR). K monitoringu tržních nájmů byl použit software EVAL, který systematicky shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje inzerované cenové nabídky nemovitostí. K měsíci dubnu databáze softwaru obsahuje více než 65 000 záznamů nabídek pronájmů starších bytů.

Je možné očekávat v ČR rozvoj vodohospodářské výstavby?

Vloženo: 13.05.2008  |  Aktualizováno: 13.05.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Vodní stavby
Autor: text: Vojtěch Broža

Na vodních tocích na českém území vládl čilý stavební ruch už více než před sto lety. Po druhé světové válce několik velkých stavebních firem, specializovaných převážně na vodní stavby, postupně budovalo významné přehrady, elektrárny, později i velké úpravny vody – tehdy označované za velké stavby socializmu.

Stroje pro zemní stavební práce

Vloženo: 21.04.2008  |  Aktualizováno: 21.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební stroje
Autor: text: Ing. Branko Remek, CSc., Fakulta strojní ČVUT v Praze

Následující text popisuje segment strojů a zařízení pro zemní a skalní práce ve stavebnictví a okrajově segment strojů a zařízení pro výstavbu a údržbu vozovek pozemních komunikací a liniových tratí.

Vývoj trhu a současné trendy v oboru stavebních strojů

Vloženo: 21.04.2008  |  Aktualizováno: 21.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební stroje
Autor: text: Ing. František Novotný, Ing. Martin Dostál,Sdružení dovozců stavebních strojů

Celosvětový trh se stavebními stroji zaznamenává v posledních několika letech výrazný nárůst prodeje téměř ve všech strojních kategoriích. Jestliže ve sledovaných oblastech USA, Číny, Evropy a Japonska bylo v roce 2004 zákazníkům předáno kolem 550 000 nových strojů (z toho pásová rypadla a kolové nakladače cca po 110 000 ks, minirypadla asi 95 000 ks, smykem řízené nakladače asi 85 000 ks, rypadlo-nakladače 45 000 ks, teleskopické manipulátory 35 000 ks, atd.), tak v uplynulém roce 2007 už bylo v uvedených oblastech prodáno téměř 700 000 nových strojů. Největší podíl strojů byl přitom prodán podle očekávání poprvé v historii v Číně (225 000 ks), dále následují Evropa (210 000 ks), USA (190 000 ks) a Japonsko (75 000 ks). Pokud se k uvedeným údajům připočtou ještě teritoria Jižní Ameriky, Afriky, Indie, Austrálie a ostatních států Asie, přiblíží se celkové loňské statistiky k hranici 960 000 ks prodaných nových stavebních strojů.

Akustické vlastnosti zděných konstrukcí z betonových tvarovek LIAPOR

Vloženo: 17.04.2008  |  Aktualizováno: 17.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Ing. Michala Hubertová, Ph.D., Ing. Jiří Zach, Ph.D.

Hluk je zvuk, který vyvolává nepříjemný, rušivý vjem nebo škodlivý účinek. Nadměrný hluk působí negativně na většinu živých organizmů. Z biologického hlediska způsobuje hluk vypětí nervové soustavy, vyvolává únavu, podrážděnost, nespavost či vegetativní poruchy.

Strana:  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007