Analýzy, trendy

Environmentálne vlastnosti drevených stavebných konštrukcií

Vloženo: 09.04.2009  |  Aktualizováno: 09.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Jozef Štefko | grafické podklady: archiv autora

Cieľom článku je prezentovať drevo ako obnoviteľnú surovinu, ktorej využitie v stavebných konštrukciách vedie k zníženiu energetickej náročnosti a záťaže životného prostredia a ktorá ponúka ekonomickú alternatívu spôsobu výstavby. Na príkladoch dokumentuje niektoré jeho prednosti, ktoré je už možné exaktne preukázať naznačenými metódami environmentálneho hodnotenia.

Stanovení charakteristické pevnosti konstrukcí z betonu na základě zkoušek

Vloženo: 20.03.2009  |  Aktualizováno: 20.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Milan Holický, Karel Jung, Miroslav Sýkora | grafické podklady: archiv autorů

Využití zkoušek je důležitou součástí ověřování spolehlivosti existujících železobetonových konstrukcí, u nichž může být jakákoliv nejistota o vlastnosti materiálu velmi významná.

Zkouška dřevěného trámového stropu s požární odolností 60 minut

Vloženo: 19.03.2009  |  Aktualizováno: 19.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Jan Kníže | foto: archiv autora

Problematika chování dřevěných materiálů vystavených účinkům požáru je rozhodující nejen při posuzování požární odolnosti dřevostaveb, ale prakticky pro všechny stavby, ve kterých jsou tyto materiály použity.

Zatěžovací zkoušky přesného zdiva Liapor

Vloženo: 18.03.2009  |  Aktualizováno: 18.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Michala Hubertová, Jaromír K. Klouda | foto: archiv autorů

Norma ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí [1] uvádí hodnoty pevnostních a přetvárných charakteristik zdiva pouze pro zdivo zhotovené na maltu obyčejnou (mimo zdiva z přesných pórobetonových tvárnic s maltou pro tenké spáry a zdiva z liaporbetonových tvárnic, které bylo odzkoušeno i na maltu lehkou).

Životní prostředí a technická seizmicita

Vloženo: 13.03.2009  |  Aktualizováno: 13.03.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Miroš Pirner | grafické podklady: autor

Tento přehled je určen zejména projektantům, kteří nejsou specialisté ve stavební dynamice, k seznámení se se zásadními jevy a účinky technické seizmicity, aby jim mohli vhodnými opatřeními zabránit nebo je omezili již v projektové dokumentaci. Stává se, že zanedbání zásad správného projektování a provedení vede k pracným a nákladným dodatečným opravám.

Dřevařský průmysl v České republice

Vloženo: 27.02.2009  |  Aktualizováno: 27.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Ing. Jaroslav Pejzl

Lesní hospodářství staví v České republice na dlouholeté tradici, stejně jako navazující dřevařský průmysl, který využívá jeho surovinovou základnu.

Výběr dřevostavby podle technologie její výroby a montáže

Vloženo: 26.02.2009  |  Aktualizováno: 26.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Ing. Ladislav Kubů, Ing. arch. Petr Vala | foto: ATRIUM, s. r. o. , Avanta Systeme spol. s r. o.

Rozvoj stavebních technologií vnímáme kolem sebe téměř na každém kroku. Prioritami zakázek v oblasti rodinných a bytových domů již nebývají jen mnohdy krátkozraké co nejnižší pořizovací náklady, ale také dlouhodobější ekonomické horizonty, jako například: rychlost výstavby, hledisko budoucích výrazných úspor energií na provoz domu i například možnosti poměrně jednoduché změny stavební a prostorové dispozice stávajícího domu podle potřeb jeho původních nebo budoucích uživatelů.

Ekologické dřevostavby s použitím desek OSB SUPERFINISH ECO

Vloženo: 26.02.2009  |  Aktualizováno: 26.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Ing. Jan Kníže | grafické podklady: KRONOSPAN CR

Při navrhování a realizaci staveb začátku 21. století je nutné, kromě architektonického a inženýrského přístupu, vytvářet rovnováhu mezi zvyšujícími se nároky na kvalitu životního prostředí, ekonomickým rozvojem a ekologickými kritérii s přihlédnutím k trvale udržitelnému rozvoji. Trvale udržitelným rozvojem máme na mysli dlouhodobé zachování přírodních statků a služeb pro příští generace. Cestou k tomuto cíli je, mimo jiné, úsilí o maximální využití obnovitelných zdrojů, mezi které právě dřevo bezpochyby patří.

Program střešních nástaveb SOLTAG

Vloženo: 25.02.2009  |  Aktualizováno: 25.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Milan Hodina | foto: VELUX Česká republika, s.r.o.

Adaptace stávajících obytných budov za účelem minimalizace tepelných ztrát, schopnost vyrobit dostatek energie pro vlastní provoz ?a zajistit tak CO2 neutrální bilanci stavby. Taková byla vize, kterou se společnosti VELUX spolu s dalšími partnery podařilo v roce 2005 realizovat v Dánsku v rámci výzkumného projektu Demohouse. Vzorový dům SOLTAG byl představen v několika evropských zemích, včetně České republiky, kde zaznamenal velký ohlas.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p. (VVÚD)

Vloženo: 25.02.2009  |  Aktualizováno: 25.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Stanislav Müller, DiS. | foto: VVÚD Praha, s.p.

Dřevařský ústav se specializuje na oblast certifikace a zkušebnictví stavebních výrobků na bázi dřeva. Klienty jsou výrobci a dodavatelé prvků dřevostaveb, zejména otvorových výplní, podlahovin, impregnačních prostředků, nátěrových hmot, lepidel, konstrukčních desek, stavebního dřeva a dřevěných rámových stavebních soustav.

Nové skladby podlahových konstrukcíze sádrovláknitých desek Rigidur

Vloženo: 25.02.2009  |  Aktualizováno: 25.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Jiří Provázek | Grafické podklady: Rigips, s.r.o.

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů vyžaduje stále vyšší nároky na řešení tepelných izolací. Požadavky na kvalitní zateplení se netýkají jen stěn a střech, ale také podlah.

Vícepodlažní domy na bázi dřeva:zkušenosti z České republiky a Německa

Vloženo: 25.02.2009  |  Aktualizováno: 25.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Dipl.-Ing. Jaroslav Benák | foto: Xella Trockenbau-Systeme

Rodinné domy postavené na bázi dřevěné rámové konstrukce se již staly v České republice samozřejmostí. U výstavby vícepodlažních domů, která má například ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou tradici a zažívá v posledních letech velký rozmach na britských ostrovech nebo v sousedním Německu, je v ČR v tomto směru vývoj opožděn.

Materiály pro dřevostavby

Vloženo: 24.02.2009  |  Aktualizováno: 24.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: Ing. Daniel Čabrada | foto: M.T.A. s.r.o., Praha

Výběr a použití stavebních materiálů významně ovlivňuje kvalitu a životnost celé stavby. Cílem článku je představit materiálovou základnu vhodnou pro realizace zejména v oblasti ?dřevěného stavění.

Požární odolnost dřevostaveb

Vloženo: 24.02.2009  |  Aktualizováno: 24.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. | foto: archiv autora

Zajímavé je, že roční těžba dřeva na obyvatele je v České republice a v USA přibližně stejná. V USA však dřevostavby zcela dominují bytové výstavbě. V zájmu širšího využití dřeva ve stavebnictví v ČR bude především třeba překonat zkreslené představy veřejnosti o dřevu jako stavebním materiálu.

Perspektivy dřevěného stavění

Vloženo: 24.02.2009  |  Aktualizováno: 24.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Montované domy
Autor: text: doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. | foto: archiv autora

Demografové předpovídají do roku 2050 růst počtu obyvatel Země z dnešních cca 6,7 na 9 miliard. Energetici v této a dalších souvislostech odhadují meziroční přírůstky energie o cca 1,9 % a zvýšení její produkce na dvojnásobek.

Strana:  7   8   9  10  11  12  13  14  15 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007