Analýzy, trendy

Využití metod analýzy rizik v procesu rozhodování o vhodnosti sanace

Vloženo: 15.02.2010  |  Aktualizováno: 15.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text a grafické podklady: Karel Kubečka

V příspěvku je využito poznatků rizikové analýzy a jejích nástrojů [8], které jsou používány zejména v předinvestiční, tj. přípravné fázi výstavbového projektu. Tyto nástroje jsou dále aplikovány do provozní fáze stavby, tj. fáze užívání, a následně až do ukončení životnosti stavby, včetně jejích případných havárií. Uváděné nástroje jsou zde aplikovány do expertní činnosti, která se zabývá vadami a poruchami staveb a současně také do rozhodovacího procesu o další existenci stavby nebo případném rozhodnutí o její sanaci [5], [6]. Metoda byla několikrát využita v praxi a ověřena jako alternativní postup [3], [4], [7].

Je analýza rizik ve stavebnictví užitečná?

Vloženo: 12.02.2010  |  Aktualizováno: 12.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text a grafické podklady: Břetislav Teplý

Jisté riziko vzniku nepříznivých událostí a s tím souvisejících škod existuje ve všech lidských činnostech a může mít podobu poškození majetku, finančních ztrát nebo zranění či úmrtí, environmentálních škod aj. Pravděpodobně nejznámějšími příklady rizikových aktivit jsou průmysl nukleární a chemický, případně doprava. Nemalá rizika vznikají také v rámci stavebního inženýrství. Význam analýzy rizik tak vzrůstá a přispívají k tomu i zkušenosti s velkými haváriemi, jejichž důsledkem jsou rozsáhlé škody; ovšem podobné následky může mít také množství drobnějších, často se opakujících škod kumulativního charakteru.

Analýza současné situace v evropském stavebnictví

Vloženo: 11.02.2010  |  Aktualizováno: 11.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text: Ing. Jiří Hezký, CSc., ÚRS Praha, a.s.

Využití hliněných materiálů ve výstavbě

Vloženo: 27.01.2010  |  Aktualizováno: 27.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text: Michal Navrátil | fotografie a grafy: archiv autora

Hlína je považována za nejstarší a nejpoužívanější stavební materiál na světě. Příchodem nových stavebních materiálů počátkem 20. století začala být ve výstavbě používána stále méně. Hodnota lidské práce se zvyšovala a systémová řešení byla stále rychlejší a tím i levnější. Po roce 1990 se začaly objevovat první snahy o navrácení hliněných materiálu zpět do stavební praxe.

Stenové energetické systémy vhodné pre aplikáciu v pasívnych domoch

Vloženo: 27.01.2010  |  Aktualizováno: 27.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text a grafické podklady: Daniel Kalús, Martin Cvíčela

Veľkosť tepelných strát v zimnom období cez 1 m2 obvodovej steny závisí priamo úmerne od rozdielu teplôt interiérového a exteriérového vzduchu a nepriamo úmerne od tepelného odporu steny. V štandardne riešených nízkoenergetických a pasívnych domoch sa tepelné straty cez obvodové steny znižujú aplikáciou čo najväčšej hrúbky vysokoúčinnej tepelnej izolácie (jedná sa o tzv. pasívnu tepelnú ochranu budovy).

Vývoj energeticky hospodárných budov v Republice Makedonie

Vloženo: 25.01.2010  |  Aktualizováno: 25.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text a grafické podklady: Todorka Samardzioska, Tomáš Hanák, Valentina Zileska ? Pancovska

V Republice Makedonie stále existuje velký potenciál pro zvyšování energetické efektivnosti v komerčních i obytných budovách, přičemž zde chybí dostatek vlastních energetických zdrojů. Článek posuzuje současný stav a popisuje hlavní činnosti na vládní i nevládní úrovni, vedoucí ke zvyšování energetické hospodárnosti budov.

Nosné konstrukce pasivních domů

Vloženo: 22.01.2010  |  Aktualizováno: 22.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text: Josef Chybík foto: autor a jeho kolegové

Nosné konstrukce, tvořící základní osnovu budov, mají v pasivních domech vliv na energetickou náročnost celé stavby. Ovlivňují také ekologickou stopu, která je zvláště v posledních letech důležitým kritériem pro posouzení kvality díla.

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Vloženo: 11.01.2010  |  Aktualizováno: 11.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Recenze
Autor: text: Ing. Jaroslav Dufek

Publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů je zpracována odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určena projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb. Uvádí tabelární hodnoty požární odolnosti betonových, ocelových, ocelobetonových spřažených, dřevěných a zděných konstrukcí stanovených na základě výpočetních postupů příslušných Eurokódů.

K problematice pasivních domů

Vloženo: 08.01.2010  |  Aktualizováno: 08.01.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Pasivní domy
Autor: text: Josef Horný foto: archiv autora

Z hlediska nízkoenergetických programů existují v České republice velké rezervy zejména v oblasti umisťování staveb. Je třeba dávat častěji podnět ke koordinované výstavbě urbánně celistvých skupin domů, dvojdomů a řadových domů. Využívat pro stavbu jižně orientovaných, svažitých pozemků s nízkou bonitou půdy. Stavět domy na základových konstrukcích zvednutých nad terén a provětrávaných.

Projevy současné globální recese ve stavebnictví

Vloženo: 16.12.2009  |  Aktualizováno: 16.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text: Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Současná celosvětová hospodářská recese se začala projevovat nejprve ve Spojených státech amerických jako krize finančního sektoru, odvíjející se z krize hypotéčního trhu.

Evropský a český environmentální právní rámec pro silikátové stavební materiály

Vloženo: 15.12.2009  |  Aktualizováno: 15.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Ing. Jan Gemrich

Současná výroba základních stavebních hmot a materiálů, jakými jsou cement, vápno, sádra, maltové směsi, popř. cihly, pórobeton aj. vyžaduje nejen dodržování národních a evropských výrobkových norem, ale v rámci udržitelného rozvoje i naplňování podnikových ekologických programů a následné environmentální a zdravotní bezpečnosti uživatelů.

Tepelná čerpadla v programu Zelená úsporám

Vloženo: 09.12.2009  |  Aktualizováno: 09.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Josef Slováček

Počátkem devadesátých let minulého století se v České republice začala velmi zvolna objevovat první tepelná čerpadla. V Evropě však s těmito zařízeními již byly jisté zkušenosti, protože se v důsledku ropné krize kolem roku 1980 hledaly cesty čím topit, když ceny topných olejů a souvisejících fosilních paliv dramaticky rostly.

Inteligentní systémy řízení osvětlení

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Pavel Šobra | grafické podklady: Zumtobel Lighting, s.r.o.

Osvětlení a světlo nás provází na každém kroku, každým okamžikem dne i noci. Především intenzita, barevné podání a barva světla mají značný vliv na naši psychiku, podvědomí a v neposlední řadě i pracovní výkon.

Dřevo a vícepodlažní budovy

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Ing. Milan Peukert | grafické podklady: autoři

U vícepodlažních budov je vítr rozhodujícím zatížením a vodorovný průhyb konstrukce budovy od tohoto zatížení rozhodujícím kritériem statické způsobilosti. To vyžaduje tuhou konstrukci, nejlépe vytvořenou z plošných stěn (obr. 1). Jedná-li se o sloupový nosný systém, dosahuje se potřebné tuhosti zajištěním vzájemného spolupůsobení sloupů jejich propojováním pomocí vodorovných stropních nosníků (rámové konstrukce), zkřížených prutů nebo tenkých příček (membrán), (obr. 2), nebo využitím doplňkových ztužidel a tuhých stropních tabulí (obr. 3).

K modernímu pojetí operativní evidence stavebních procesů

Vloženo: 01.12.2009  |  Aktualizováno: 01.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text a grafické podklady: Čeněk Jarský

Příspěvek navazuje na autorův článek [3] z tohoto časopisu. V předloženém příspěvku jsou popsány principy moderního stavebně technologického pojetí operativní evidence objemů skutečně provedených prací, cen a nákladů.

Strana:  4   5   6   7   8   9  10  11  12 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007