Analýzy, trendy

Od železničních koridorů k vysokorychlostním tratím

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Jan Ilík | grafické podklady: archiv MD ČR

ČR stojí před nelehkou, avšak velmi zajímavou výzvou. V několika následujících letech bude dokončena nejvýznamnější investiční akce obnovy železniční sítě, která na území ČR od konce druhé světové války byla uskutečněna. Tímto krokem však modernizace železniční infrastruktury nekončí. Naopak musí následovat další etapy, aby byla do budoucna zajištěna patřičná konkurenceschopnost.

Porovnání nejběžněji dostupných značek ISO-nosníků na českém trhu

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Interiéry budov
Autor: text: Roman Brzoň, Milan Ostrý | grafické podklady: archiv autorů

Příspěvek prezentuje výsledky studie zaměřené na porovnání na českém trhu nabízených ISO- -nosníků používaných pro přerušení tepelného mostu u vyložených železobetonových konstrukcí. Výsledky studie ukazují, jak nabízená řešení splňují platné legislativní požadavky z pohledu stavební tepelné techniky.

Matematické modelování a experimentální testy pro navrhování moderních schodišť

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Interiéry budov
Autor: text: Jan Pěnčík, Miloš Lavický | grafické podklady: archiv autorů

V příspěvku jsou uvedeny poznatky v oblasti využití kombinace metody matematického modelování a experimentálních testů při návrhu moderních schodišť. Výsledky jsou dokumentovány na příkladu návrhu prototypu dřevěného segmentového schodiště v rámci programového projektu MPO ČR IMPULS – Výzkum a vývoj nové generace schodišť do bytových a občanských objektů.

Užívání a provozování integrovaných systémů řízení technologie budov v praxi

Vloženo: 19.09.2011  |  Aktualizováno: 19.09.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Interiéry budov
Autor: text: Petr Brůha | foto: archiv ADP CZ, a.s.

Článek představuje na příkladu staveb dvou rodinných domů aplikace moderních technologií inteligentního systému Kobra, určených k monitorování a řízení systémů budov, zajišťujících ekonomický a současně komfortní provoz vytápění, větrání, chlazení a dalších energetických systémů budov pro vytvoření požadovaného stavu vnitřního prostředí.

Nová koncepce bytové politiky ČR do roku 2020

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Bytová výstavba
Autor: text: Ing. Miroslav Kalous

Příspěvek seznamuje s principy Nové koncepce bytové politiky ČR v oblasti bydlení do roku 2020, kterou vláda schválila dne 13. července letošního roku.

Bytová výstavba v České republice v letech 1997 až 2010

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Bytová výstavba
Autor: text: Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Bytová výstavba tvoří významnou část stavební činnosti a jako taková je také indikátorem celkové hospodářské situace státu. To se v řadě zemí projevilo i v doznívající globální krizi. Prostřednictvím bytové výstavby se také nejsilněji uplatňuje a projevuje dopad stavebnictví do sociální oblasti.

Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, I. díl

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Roman Šubrt | grafické podklady: Energy Consulting

Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních  zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku se věnuje bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu.

Betonové prefabrikované konstrukce domů v pasivním energetickém standardu

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Betonové konstrukce staveb | Materiály | Pasivní domy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Miloslav Nutil | grafické podklady: archiv autora

O výstavbě domů navržených v pasivním energetickém standardu s betonovou prefabrikovanou stěnovou nosnou konstrukcí dosud mnoho informací zveřejněno nebylo, přitom tato technologie přináší některé významné výhody.

Vývoj tepelně technických vlastností zdiva z pálených cihel

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text a grafické podklady: Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Současným trendem je výstavba budov s nízkou spotřebou energie. To vede ke zpřísňování požadavků i na tepelný odpor obvodových stěn. V této souvislosti se někdy tvrdí, že jednovrstvé zdivo z cihel je na pokraji svých možností. Tento článek přináší přehled o současnosti a dalším vývoji cihelných bloků, které splňují i ty nejvyšší požadavky na tepelný odpor stěn.

Navrhování převedení povodňových průtoků

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Balvín | foto: archiv autora

Výjimečně dlouhá absence výskytu katastrofálních povodní na území České republiky v 2. polovině 20. století vedla k všeobecnému útlumu zájmu o zlepšování protipovodňové ochrany měst a obcí, včetně zvyšování ochrany mostních objektů proti účinkům povodní. Důsledkem byl velký počet poškozených a stržených mostů při povodni v roce 1997, která postihla Moravu a východní Čechy, a zejména při povodni na Vltavě a jejích přítocích v roce 2002.

Vystužovanie monolitických železobetónových nosných konštrukcií

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Betonové konstrukce staveb
Autor: text: Štefan Gramblička | grafické podklady: archiv autora

Väčšina novobudovaných nosných železobetónových konštrukcií stavieb je v súčasnosti zhotovovaná z monolitického železobetónu. Je to výsledok navrhovania väčšinou atypických a architektonicky atraktívnych stavieb. Samozrejme sú veľkou konkurenciou tiež prefabrikované nosné železobetónové konštrukcie. Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa, ale pri ich navrhovaní dodržiavať niektoré špecifiká. V článku chceme upozorniť na dôležitosť niektorých konštrukčných zásad ako tiež potrebu podrobného rozkresľovania podrobností výstuže v monolitických železobetónových nosných konštrukčných prvkoch, prípadne aj v ich vzájomných stykoch.

Financování vodních cest v toku času

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Petr Forman | foto: archiv autora

Splavné řeky a vodní cesty mají svá specifika, kterými se odlišují od ostatní dopravní infrastruktury. Právě pro svoji specifičnost a mnohoúčelovost je voda již od dob římských veřejným statkem, a to platí dodnes.

Vývoj jaderné energetiky a havárie v japonské elektrárně Fukušima I

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Fenomén
Autor: text: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. | grafické podklady: archiv autora

Existuje mnoho studií očekávaného vývoje počtu obyvatel Země, ekonomického růstu a s tím související spotřeby energie ve světě. V souhrnu se dá konstatovat, že pokud nenastanou zásadní změny v oblasti energetiky, dojde do roku 2050 (oproti roku 2007) k následujícím změnám.

Migrační potenciál mostů a ekoduktů

Vloženo: 02.05.2011  |  Aktualizováno: 02.05.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Mostní stavby
Autor: text: Jaroslav Žák, Radomír Bocek, Petr Roth | foto: archiv autorů

Migrační objekty zvyšují pravděpodobnost prostupnosti liniových dopravních staveb pro volně žijící živočichy. Pro kvantifikaci pravděpodobnosti funkčnosti migračního objektu, obecněji migračního profilu, se používá veličina zvaná migrační potenciál. V tomto článku se popisuje současně používaná metodika [1], autory nově navržená metodika a jejich srovnání. Obě metodiky jsou použitelné pro střední a velké savce.

Bezpečné komíny jsou pro stavebníky dostupnější

Vloženo: 26.04.2011  |  Aktualizováno: 26.04.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: redakce

Největší světový výrobce komínů, společnost Schiedel, představil na veletrhu v Brně veřejnosti zajímavé novinky v prodeji komínů, které zpřístupňují nejbezpečnější komínové technologie všem novým stavebníkům i majitelům dokončených rodinných domů. Obě novinky jsou rychlou reakcí na loňské nařízení vlády, které významně zpřísňuje pravidla pro údržbu kouřovodů.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007