Analýzy, trendy

Metodika návrhu řízení a monitorování energetických systémů budov

Vloženo: 27.11.2009  |  Aktualizováno: 27.11.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Petr Brůha | foto: archiv ADP CZ, a.s.

Mezi nejčastější aplikace moderních technologií určených k monitorování a řízení systémů budov patří ty, které zajišťují ekonomický a současně komfortní provoz vytápění, větrání, chlazení a dalších energetických systémů budov pro vytvoření požadovaného stavu vnitřního prostředí budov.

Koncept inteligentních budov

Vloženo: 27.11.2009  |  Aktualizováno: 27.11.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Karel Kabele | foto: Tomáš Malý

V moderních budovách se objevuje řada nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž danou funkci plní, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat určité požadavky. Způsob provozování daného systému je podmíněn možnostmi jeho regulace a řízení.

Řízení stavebních zakázek - vybrané problémy k řešení a podpora IT

Vloženo: 24.11.2009  |  Aktualizováno: 24.11.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Jaroslav Juroš | grafické podklady: RTS, a.s.

Stavební firmy začínají po letech růstu pociťovat nedostatek zakázek, a to jak z důvodu současné ekonomické situace, tak i v důsledku zvyšující se konkurence. V těchto podmínkách začíná dobrý manažer přemýšlet, jaké kroky podniknout k lepšímu hospodaření společnosti. Jako témata k řešení se často skloňují procesy z fáze zpracování cenových nabídek, z oblasti přípravy a plánování zakázek před jejich samotnou realizací a hlavně v samotném sledování a vyhodnocení. Firmy hledají cesty k řešení těchto otázek, návrhy možných postupů a v neposlední řadě očekávají podporu ze strany dodavatelů informačních technologií.

Zelená úsporám a památkově chráněné stavby

Vloženo: 26.10.2009  |  Aktualizováno: 26.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Václav Jandáček

Od letošního roku mají majitelé staveb pro bydlení možnost získat nezanedbatelný příspěvek při vyhovění několika podmínkám pro stavební úpravy domů. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na úsporu tepla a týkají se zlepšení tepelně izolačních vlastností staveb, úspor energie na vytápění a provozu domů s využitím odpadního tepla a tepla z obnovitelných zdrojů.

Modelování postupu výstavby a fáze přípravy a řízení realizace staveb

Vloženo: 16.10.2009  |  Aktualizováno: 16.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

V knize [3] a stručně v článcích [2] a [4] jsou popsány principy modelování postupu výstavby pomocí počítačového systému založeného na metodě stavebně technologického síťového grafu. Systém je schopen velmi rychle a poměrně přesně vytvářet základní dokumenty stavebně technologické dokumentace [7], tj. technologický rozbor (normál), rozpočet, harmonogram, popř. časoprostorový graf, síťový graf, operativní a finanční plán, grafy potřeby různých technologických i ekonomických zdrojů v čase i kontrolní a zkušební plán [1].

Konfokální mikroskopie na Stavební fakultě VUT

Vloženo: 08.10.2009  |  Aktualizováno: 08.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologie
Autor: text: redakce

V červnu letošního roku byl do výukových laboratoří na Ústavu fyziky Fakulty stavební VUT v Brně nainstalován nový konfokální mikroskop Olympus Lext OLS 3100, který v současné době patří mezi špičkové konfokální mikroskopy zaměřené na práce v materiálovém inženýrství.

Názor z praxe: Zelená úsporám napodruhé

Vloženo: 07.10.2009  |  Aktualizováno: 07.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: Ing. Karel Vaverka

Málokterý dotační titul byl v minulosti očekáván s tak velkými nadějemi. Majitelé bytových nemovitostí věřili, že jim bude přispěno na opravu jejich chátrajících domů a na úsporu drahých energií.

Individuální hodnoty součinitele Uw

Vloženo: 05.10.2009  |  Aktualizováno: 05.10.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Otvorové výplně staveb
Autor: text: Jiří šála

S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat prostup tepla co nejblíže skutečnosti. Zcela běžně se již do výpočtu zahrnuje detailní konstrukční řešení rámů a zasklení, včetně podrobností osazení okraje zasklívací jednotky (hodnocené samostatným lineárním činitelem prostupu tepla ψg) a v rámci rámu i detailní řešení dutin a těsnicích prvků funkční spáry mezi rámem křídla a okna.

Měření vzduchotěsnosti budov v rámci programu Zelená úsporám

Vloženo: 26.08.2009  |  Aktualizováno: 26.08.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Vzduchotěsnost budov byla tradičně vnímána jako problém okenních spár a styků obvodových dílců panelových budov. V současnosti se, kromě požadavku na vzduchotěsnost jednotlivých stavebních dílců a konstrukčních spojů, zdůrazňuje potřeba zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy jako celku, především z důvodu dosažení plánovaných energetických vlastností budovy, kvality vnitřního prostředí a spolehlivosti stavebních konstrukcí.

Zelená úsporám: k části A.2

Vloženo: 26.08.2009  |  Aktualizováno: 26.08.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Program Zelená úsporám (dále jen program) je zaměřen na úspory energie z obnovitelných zdrojů a úspory energie v oblasti bydlení. Článek se zabývá dílčí částí programu, tj. možnostmi splnění hodnot součinitelů prostupu tepla a návrhem tloušťky dodatečných tepelných izolací (dále DTI) tak, aby byly splněny požadavky části A.2 ? Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy.

Tvorba bezbariérového prostředí sportovních staveb a rekreačních areálů

Vloženo: 25.08.2009  |  Aktualizováno: 25.08.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Polyfunkční a sportovní stavby
Autor: text: Renata Zdařilová | foto: Ing. Karel Zeman

Bezbariérová přístupnost sportovních staveb a rekreačních areálů umožňuje získávání fyzické a psychické kondice osobám se zdravotním omezením, což má mimo jiné za následek zlepšení jejich zdravotního stavu.

Povrchy dětských hřišť - posuzování bezpečnosti a jejich provádění v praxi

Vloženo: 17.08.2009  |  Aktualizováno: 17.08.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Polyfunkční a sportovní stavby
Autor: text: Jiří Viktorín | foto: archiv firmy TENNIS Zlín, a.s.

V souladu s vývojem a výrobou herních prvků pro dětská hřiště se vyvíjejí i technologie jejich povrchů. Parametry bezpečnosti jsou dány normou ČSN EN 1177 a doporučené materiály pro realizaci normou ČSN EN 1177, změna A. 

Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací

Vloženo: 11.08.2009  |  Aktualizováno: 11.08.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: text: Ing. Michael Trnka, CSc.

V polovině června předložil ministr financí ČR podmínky, za kterých uvolní další finanční prostředky do pokračování výstavby silnic a dálnic.

Vytvoření přehledu členů ČKAIT oprávněných k činnostem v rámci programu Zelená úsporám

Vloženo: 16.07.2009  |  Aktualizováno: 16.07.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: redakce

Odborné tepelně technické výpočty, rozdílné pro jednotlivé oblasti programu, mohou provádět autorizovaní inženýři v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb (všechny oblasti programu) a autorizovaní technici v uvedených oborech (oblast C programu).

Navrhování a realizace z vápenopískového zdiva KS-QUADRO, strojní zdění v ČR

Vloženo: 02.07.2009  |  Aktualizováno: 02.07.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zděné a smíšené konstrukce
Autor: text: Martin Konečný | foto: archiv firmy Kalksandstein CZ s.r.o.

KS-QUADRO je moderní vápenopískový zdicí systém. Základní bloky pro zdění o rozměrech 0,5x0,5 m dosahují hmotnosti od 80 kg výše a je nutné je zdít pomocí osazovacího přístroje.

Strana:  5   6   7   8   9  10  11  12  13 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007