Analýzy, trendy

Přehled vlastností pohltivých protihlukových stěn na českém trhu

Vloženo: 25.05.2010  |  Aktualizováno: 25.05.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Silniční a dálniční stavby
Autor: text: Rudolf Hela | grafické podklady: autor a výrobci PHS

Článek si klade za cíl zhodnotit současný stav pohltivých protihlukových stěn (nikoliv odrazivých) na českém trhu. Toto hodnocení bylo provedeno ve formě rešerší technicko kvalitativních parametrů získaných od jednotlivých výrobců, kteří byli časopisem Stavebnictví osloveni a kteří byli ochotni předat požadované podklady zejména technické parametry svých výrobků.

Zatížení sněhem - zkušenosti ze zimy 09/10

Vloženo: 18.05.2010  |  Aktualizováno: 18.05.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Silniční a dálniční stavby
Autor: text: Michael Trnka

Zima 2009/2010 byla zvláštní v tom, že v polovině ledna během několikadenního sněžení napadlo větší množství sněhu ve středním Polabí a v Praze než na Šumavě.

Současnost a budoucí rozvoj silničních a dálničních staveb v ČR

Vloženo: 14.05.2010  |  Aktualizováno: 14.05.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Silniční a dálniční stavby
Autor: text: Petr Kůrka, Radek Mátl | grafické podklady: ŘSD ČR

Začátek bouřlivého rozvoje automobilové dopravy v Česku je všeobecně spojován s obdobím po roce 1990. Prostřednictvím silniční dopravy je zajišťována drtivá většina přepravy zboží a osob. Česká republika má díky své strategické poloze významné postavení v evropském dopravním systému.

Těsnost kanalizačního potrubí z plastů

Vloženo: 19.04.2010  |  Aktualizováno: 19.04.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Ing. Josef Jonášek | grafické podklady: Pipelife Czech, s.r.o.

Plastová potrubí přinesla uživatelům široké spektrum výhodných vlastností, proto se dnes používají i v České republice zcela běžně a dobře slouží v řadě oblastí. Stále však ještě existují o chování plastů jakési mýty a nepodložené domněnky, které mohou vyvolávat nedůvěru k jejich použití. Vyplývají především z nedostatku správných informací o vlastnostech a chování plastů a plastových trubek. Příspěvek reaguje na jednu z domněnek – že větší deformace gravitačních kanalizačních trubek s hrdlovými spoji znamená téměř jistou netěsnost systému.

Otevřený stavební systém Flexibuild

Vloženo: 16.04.2010  |  Aktualizováno: 16.04.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: Ing. Radomír Homolka | foto: Flexibuild s.r.o.

Stavební systém Flexibuild je konstrukčně otevřený systém založený na kombinaci různých nosných systémů s konstrukčními prvky Flexibuild. Systém umožňuje rychlou výstavbu suchou cestou s maximálním využitím některých jedinečných vlastností konstrukčních prvků.

Karlín 2010 - hledání industriálních stop

Vloženo: 15.04.2010  |  Aktualizováno: 15.04.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Průmyslové stavby
Autor: text: Tomáš Šenberger | foto: archiv autora

Karolinenthal. Po pěti stech letech první expanze Prahy za hradby, do systematicky založeného předměstí. Geniálně jednoduchý plán pravoúhlých bloků, vymezených třemi podélnými a šesti příčnými ulicemi, nakreslil v roce 1816 pravděpodobně c. k. stavební ředitel Jiří Fischer. Stisknutý mezi řeku a Vítkov (Ziska Berg) vytvořil Karlín místo s levnými pozemky pro první manufaktury a strojírenské fabriky.

Generální opravy fasádních zateplovacích systémů

Vloženo: 26.03.2010  |  Aktualizováno: 26.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: Petr Müller

V České republice bylo zatepleno od počátku 90. let již mnoho milionů metrů čtverečních fasád. V závislosti na kvalitě provedení, stejně jako na jakosti použitých produktů, mohou zateplené fasády vykazovat různé závady a nedostatky nebo poškození.

Zateplení domů z hlediska státní památkové péče

Vloženo: 26.03.2010  |  Aktualizováno: 26.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Anna Barbora Zídková

Po zveřejnění programu Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám odpovídal Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, na řadu dotazů ohledně zateplení domů z hlediska státní památkové péče. Ve snaze předejít konfliktům a i jako pomoc pro stavebníky, kteří vlastní nemovitost situovanou v památkově chráněném území nebo samu nemovitost, která je památkou, zpracoval MHMP OKP k této problematice stanovisko právě z hlediska ochrany zájmů sledovaných státní památkovou péčí.

Ochrana spodní stavby proti vodě a vlhkosti využitím principu bílé vany

Vloženo: 24.03.2010  |  Aktualizováno: 24.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební izolace
Autor: text: Jaroslav Synek | grafické podklady: archiv autorů

První díl příspěvku seznamuje s konstrukčními zásadami pro vodotěsné úpravy železobetonových konstrukcí s dlouhodobou odolností proti pronikání vody/vlhkosti, známý pod souhrnným názvem „bílá vana“.

Kvalita obalových konstrukcí podstřešních prostor v praxi

Vloženo: 17.03.2010  |  Aktualizováno: 17.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební izolace
Autor: text: Milan Ostrý, Miloslav Novotný | grafické podklady: archiv autorů

Podstřešní prostory jsou v současné době hojně využívány pro výstavbu podkrovních bytů. Tyto byty jsou vyhledávány pro svoji jedinečnou atmosféru zejména v kombinaci s viditelnými prvky krovu. Rozvoj výstavby podkrovních bytů byl také umožněn vývojem nových stavebních materiálů, které by splňovaly náročné stavebně fyzikální požadavky. Bohužel se ve stavební praxi setkáváme s řadou poruch a vad obalových konstrukcí, majících negativní vliv na kvalitu užívání podkrovních bytů.

Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady

Vloženo: 15.03.2010  |  Aktualizováno: 15.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební izolace
Autor: text: Petra Bednářová, Alena Hynková | foto: VŠTE  České Budějovice

Při realizaci zateplovacích systémů si investoři a stavebníci volí některou z těchto technologií: a) komplexní zateplení obvodového pláště; b) výměnu oken a výměnu meziokenních vložek – částečné zateplení; c) výměnu oken s ponecháním meziokenních vložek – iluzorní zateplení. U variant b, c dochází téměř vždy a v relativně krátké době ke vzniku druhotných vad – zatékání pod parapety a ke vzniku plísní na parapetech a kolem oken, k vadám fasádního nátěru s vazbou na materiálovou bázi zvoleného nátěru a na světovou stranu orientace fasádní plochy.

Konstrukce dřevostaveb s difúzně otevřeným stěnovým systémem

Vloženo: 12.03.2010  |  Aktualizováno: 12.03.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: doc. Dr. Ing. Zdenka Havířová | grafické podklady: LDF MENDELU Brno, archiv Fermacell

Podmínky v interiéru budov výrazným způsobem ovlivňuje jejich obvodový plášť. Při nesprávném konstrukčním řešení může být spolu s dokonale těsnými okny příčinou vzniku celé řady faktorů negativně ovlivňujících zdraví člověka.

Zelená úsporám a zateplování bytových domů postavených v typizované konstrukční soustavě

Vloženo: 24.02.2010  |  Aktualizováno: 24.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Anna Cigošová

Autorka článku se zabývá přípravou projektů a tepelně technických výpočtů k žádostem o dotace na zateplení domů v rámci programu Zelená úsporám. Během její práce na projektech narazila na zateplování bytových domů, postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav.

Výše škody a zhodnocení stavebních konstrukcí metodou analýzy rizik

Vloženo: 24.02.2010  |  Aktualizováno: 24.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text a grafické podklady: Karel Kubečka

Příspěvek seznamuje s alternativním způsobem stanovení výše škody na stavbách v důsledku vad, poruch a havárií konstrukcí. Pracuje s časově nezávislou cenou konstrukce nebo objektu a následně škodou na stavební konstrukci a pomocí metod rizikové analýzy tuto cenu redukuje v závislosti na technickém stavu konstrukcí, na vlastní škodě a zhodnocení objektu, stavby nebo konstrukce. Tento příspěvek teoreticky přímo navazuje na článek Využití metod analýzy rizik v procesu rozhodování o vhodnosti sanace (viz strana 26–31).

Robustné betónové konštrukcie

Vloženo: 23.02.2010  |  Aktualizováno: 23.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Juraj Bilčík, Alexander Lörincz | grafické podklady: autoři

V príspevku sa popisujú následky mimoriadneho zaťaženie na nosné konštrukcie a metódy na zvýšenie ich odolnosti proti náhlemu zrúteniu, navrhovaním tzv. robustných konštrukcií. V druhej časti príspevku sú hodnotené možnosti zvýšenia robustnosti panelových budov.

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007