Analýzy, trendy

Snížení přenosu vibrací a kročejového hluku pomocí podestových bloků

Vloženo: 29.09.2010  |  Aktualizováno: 29.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Zuzana Kolářová, Milan Ostrý, Arnošt Odehnal | grafické podklady: archiv autorů

V současné době se klade stále větší důraz na problematiku životního prostředí a omezování škodlivých vlivů působících na člověka. Narůstá tlak na vytváření optimálního prostředí jak v bytech, tak na pracovištích. V této souvislosti se bezesporu zařazuje mezi důležité faktory ochrana před nadměrným hlukem a vibracemi.

Pod jednou střechou s rorýsi a netopýry IV - půdy a štěrbiny

Vloženo: 24.09.2010  |  Aktualizováno: 24.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Mgr. Eva Cepáková, Ph.D.

Poslední díl článku o problematice ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov seznamuje s řešením nejčastějších problémů, které mohou v souvislosti s výskytem netopýrů na půdách i v různých štěrbinových úkrytech nastat.

Betón ako inteligentný materiál

Vloženo: 23.09.2010  |  Aktualizováno: 23.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Alena Sičáková | grafické podklady: archiv autorky

Betón sa vyvíja od tradičného konštrukčného materiálu k novým typom funkčných materiálov. Vyžadujú sa také vlastnosti, ktoré v minulosti neboli pre betón typické a súvisia s požia- davkami praxe na vysoké technické riešenia vo výstavbe. Orientované sú predovšetkým na zvýšenie trvanlivosti materiálov/konštrukcií a predľženie životnosti stavieb.

Plnivo na bázi polyuretanové pěny do izolačních malt a lehkých betonů

Vloženo: 22.09.2010  |  Aktualizováno: 22.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov
Autor: text: Vojtěch Václavík, Jaromír Daxnerfoto: archiv autorů

Růst stavební výroby, nové trendy a neustále se zvyšující tlak na efektivitu a užitné vlastnosti stavebních hmot otevírá prostor pro využití lehkých, tepelně a akusticky izolačních hmot ve stavbách.

Anketa odborníků: důsledky opatření ministerstva dopravy

Vloženo: 16.09.2010  |  Aktualizováno: 16.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: text: redakce

Ministr dopravy ČR Vít Bárta zahájil během letních měsíců tažení za úsporami v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. Poněkud nesystematický sled návrhů na různá opatření učinil zvláště v srpnu situaci investorů i dodavatelů dopravních staveb krajně nepřehlednou.

Pod jednou střechou s rorýsi a netopýry III půdy a štěrbiny v budovách

Vloženo: 26.08.2010  |  Aktualizováno: 26.08.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: redakce

Další ze série článků o problematice ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov seznamuje s vhodnými postupy při výskytu netopýrů na půdách velkých budov a v různých štěrbinových úkrytech v menších domech.

Cyklické využívání vnitřních ploch sídel

Vloženo: 19.08.2010  |  Aktualizováno: 19.08.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Krajinné a městské inženýrství
Autor: text: Uwe Ferber grafické podklady: archiv autora

Cyklické hospodaření s plochami je ústředním přístupem pro realizaci národní strategie trvale udržitelného rozvoje. Tato strategie má dvě části: řízení jakosti, tj. ochrana extravilánů obcí rozvojem a zhodnocováním vnitřních ploch sídel, a řízení množství, tj. omezené zabírání nových ploch. Příspěvek shrnuje výsledky výzkumného záměru Plocha v kruhu a relevantních záměrů projektu REFINA a má nastínit kroky potřebné k realizaci cyklického využívání ploch.

Krajiny fotografa Jana Hodače

Vloženo: 18.08.2010  |  Aktualizováno: 18.08.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Krajinné a městské inženýrství
Autor: foto: Jan Hodač, foto autora Petr Nikl

Fotografický industriálně-krajinářský projekt Jana Hodače – obrazová dokumentace HORY DOLY – vychází z autorovy dlouhodobé koncepce vnímání severočeské krajiny, podobně jako tomu bylo u předchozího projektu FABRICA BOHEMICA.

Současné podmínky pro fotovoltaiku a její budoucí rozvoj v České republice

Vloženo: 16.08.2010  |  Aktualizováno: 16.08.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Reakce
Autor: text: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.

V současnosti je již připojeno do sítě přes 9000 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu přes 600 MWp. V celkovém počtu vysoce převažují malé systémy na střechách rodinných domů. Jejich celkový výkon se pohybuje v desítkách megawattů.

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov

Vloženo: 05.08.2010  |  Aktualizováno: 05.08.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: Marie Báčová, ČKAIT

Evropské směrnice, patřící k institutům evropského práva, stanovují cíle, kterých mají členské státy dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosažení poskytují možnost výběru prostředků.

Mechanické kotvení ETICS s doplňkovým lepením pro panelové soustavy

Vloženo: 29.06.2010  |  Aktualizováno: 29.06.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Výškové stavby, hotely
Autor: text: Hana Gattermayerová, Jiří Karasgrafické podklady: archiv autorů

V souvislosti s přechodem na evropské normy od března 2010 se stává aktuální i náhrada ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí za skupinu norem EN 1990 Zásady navrhování, únosnost, použitelnost a trvanlivost a EN 1991 Zatížení konstrukcí, stálé, proměnné, mimořádné. České verze těchto dokumentů byly k dispozici v českém překladu již v období 2004–2008. Tak, jak byla s poměrně velkou informovaností přijata změna mapy sněhových oblastí, která tvořila přílohu ČSN 73 0035 i ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem s účinností od 1. 1. 2006, dosavadní souběh ČSN 73 0035 s ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem zatím nevnesl do projektové praxe zásadní reakce.

Železobetónové a spriahnuté oceľobetónové stľpy pre veľké zaťaženia

Vloženo: 29.06.2010  |  Aktualizováno: 29.06.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Výškové stavby, hotely
Autor: text: Štefan Gramblička, Lelkes András | grafické podklady: archiv autorů

Podrobnejšie sa zaoberáme železobetónovými stľpmi z vysokopevnostného betónu ako tiež železobetónovými stľpmi s vyšším stupňom vystuženia. V súčasnosti sa čoraz častejšie uplatňujú aj spriahnuté oceľobetónové stľpy.

Větrný tunel a výškové budovy I.

Vloženo: 16.06.2010  |  Aktualizováno: 16.06.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Výškové stavby, hotely
Autor: text: Milan Jirsák, David Zacho, Kateřina Jandová | foto: archiv VZLÚ Praha, a.s.

V intencích současné urbanistiky poskytuje Ostrava, kde se uvolňují prostory starých dolů a provozů, aktuální příležitost k transformaci „černého města“ na moderní městský celek s citelným důrazem na ekologická hlediska.

Pod jednou střechou s rorýsy a netopýry II - Panelové domy

Vloženo: 16.06.2010  |  Aktualizováno: 16.06.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Mgr. Lukáš Viktora | foto: Martin Ceľuch, Jiří Šafář

Článek seznamuje s problematikou ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov. V prvním díle byla popsána celková situace v ČR, související právní předpisy a kroky, které je nutné udělat před zahájením stavebních prací.

Pod jednou střechou s rorýsy a netopýry I - Panelové domy

Vloženo: 27.05.2010  |  Aktualizováno: 27.05.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D., Mgr. Lukáš Viktora | Radek Lučan, Vlastislav Káňa, Petra Schnitzerová, Zdena Němcová

Článek seznamuje s problematikou ochrany rorýsů a netopýrů při stavebních úpravách budov, včetně aktuální právní úpravy, vhodných postupů a příkladů konkrétních technických opatření. V prvních dílech budou shrnuty základní informace týkající se bytových a zejména panelových domů. V navazujících částech seriálu pak bude pozornost zaměřena na ostatní typy budov, včetně ukázek řešení nejčastějších problémů.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007