Analýzy, trendy

Povodně v oblasti Jizerských a Lužických hor v srpnu 2010

Vloženo: 22.11.2010  |  Aktualizováno: 22.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba | Vodní stavby
Autor: text: Ing. Pavel Svatoš | grafické podklady: Povodí Labe, s.p.

Oblast Jizerských a Lužických hor je vzhledem k charakteru krajiny s četnými lesy a loukami povodím s přirozeným přírodním povrchem. Úpravy toků se omezují na intravilán měst a obcí.

Zatížení stavebních konstrukcí větrem a úloha norem

Vloženo: 15.11.2010  |  Aktualizováno: 15.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text: Jaromír Král

Autor tohoto příspěvku byl vyzván redakcí k reakci na článek [1], publikovaný v čísle 08/2010, ukazující zvýšení ceny staveb v důsledku zvýšení zatížení větrem. Popsané zvýšení zatížení je reálné a srovnávání velikosti zatížení větrem je stále předmětem diskuzí. Příspěvek má ukázat hlavní důvod zvýšení zatížení větrem v ČR, kterým je změna úlohy technických norem po přechodu společnosti na tržní hospodářství.

Stavební a montážní pojištění

Vloženo: 15.11.2010  |  Aktualizováno: 15.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Tomáš Hanák, Vladimír Rudy | grafické podklady: autor

Článek se zaměřuje na pojištění budovaného díla, přináší výstupy získané analýzou českého pojistného trhu, příslušné legislativy, pojistných smluv a pojistných podmínek a také komentáře k jednotlivým ustanovením pojistných smluv. Příspěvek pojednává nejen o pojištění vlastního budovaného díla, ale i o možnostech pojištění zařízení staveniště, stavebních a montážních strojů či stávajícího majetku.

Jednotka pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice pro arktické podmínky

Vloženo: 15.11.2010  |  Aktualizováno: 15.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Technická zařízení budov
Autor: text: Martin Kotol | grafické podklady: autor

Systémy mechanické ventilace s vysoce účinnými výměníky pro zpětné získávání tepla se v chladných podmínkách setkávají s problémem kondenzace vody obsažené v teplém odpadním vzduchu. Při teplotách pod bodem mrazu může kondenzát zamrznout a výměník tak zablokovat. Jako protimrazová ochrana se často používá předehřev nebo by-pass chladného vzduchu. Obě tyto metody však snižují potenciál jinak vysoce účinných výměníků. Proto byl na Technical University of Denmark vyvinut prototyp výměníku, který je schopen průběžného rozmrazování bez použití přídavné energie či by-passu přívodního vzduchu.

Prostředí budov a vliv elektrických a elektromagnetických polí na zdraví

Vloženo: 11.11.2010  |  Aktualizováno: 11.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Technická zařízení budov
Autor: text: Bohumír Garlík | grafické podklady: autor

Příspěvek se zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí budov zejména v souvislosti s vlivy elektromagnetických a elektrických polí na zdraví a život člověka a na vhodnost praktického využití stavby.

Program Partnerství Zelená úsporám

Vloženo: 09.11.2010  |  Aktualizováno: 09.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ministerstvo životního prostředí ČR

Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

Vloženo: 09.11.2010  |  Aktualizováno: 09.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ministerstvo životního prostředí ČR

Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám je pro rok 2010 od konce října přerušeno

Vloženo: 09.11.2010  |  Aktualizováno: 09.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ministerstvo životního prostředí ČR

Riešenia pre implementáciu energetickej certifikácie osvetlenia v budovách

Vloženo: 08.11.2010  |  Aktualizováno: 08.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Technická zařízení budov
Autor: text: Dionýz Gašparovský | grafické podklady: autor

V súlade so zákonom NR SR č. 555/2005 [1] a vyhláškou MvaRR č. 625/2006 [2], ako vykonávacím predpisom k uvedenému zákonu, sa s účinnosťou od 1. januára 2008 na Slovensku spustil proces energetickej certifikácie budov.

Směry systémového řešení budov z hlediska jejich technického zařízení

Vloženo: 08.11.2010  |  Aktualizováno: 08.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Technická zařízení budov
Autor: text: Bohumír Garlík | grafické podklady: autor

Příspěvek je úvodem do problematiky vývoje systémových řešení budov. Komplexním fenoménem, zastřešujícím systémový pohled na řešení budov z hlediska konstrukcí staveb a technického zařízení včetně řešení jejich vlivu na energetickou náročnost a vnitřní prostředí, je inteligentní budova.

Zásady hodnocení celistvosti konstrukcí při poškození - II

Vloženo: 25.10.2010  |  Aktualizováno: 25.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jung | foto: archiv autorů

Druhá část článku dokončuje popis metodiky hodnocení celistvosti (robustnosti, integrity) stavebních konstrukcí (úvodní část byla uveřejněna v minulém čísle 9/2010). Použití metodiky je ukázáno na numerickém příkladu rozhodování na základě optimalizace nákladů.

Vady úprav betonových balkonů a jejich důsledky

Vloženo: 12.10.2010  |  Aktualizováno: 12.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Petra Bednářová, Alena Hynková | foto: archiv autorů

Před zahájením prací na obnově obvodových plášťů budov bývají realizovány stavebně technické průzkumy a diagnostika balkonových konstrukcí. Na základě těchto zjištění jsou v rámci obnovy obvykle měněny nášlapné vrstvy a nahrazovány převážně lepením nové keramické dlažby na původní podklad nebo na podklad nový. Rychlost aplikace, obvykle požadovaná stavebníkem, vyvolává velmi často řadu druhotných vad a poruch.

Kvalita vnitřního prostředí současného panelového domu

Vloženo: 12.10.2010  |  Aktualizováno: 12.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: kolektiv autorů EkoWATT

Stále častěji se v běžné praxi setkáváme s problematikou kvality vnitřního prostředí a nutností větrání interiéru. Důvodem je fakt, že obálka budovy se při honbě za úsporou tepla, respektive úsporou provozních nákladů na vytápění, navrhuje stále těsnější, na což reagovali výrobci stále méně propustnými produkty. Díky zpětné vazbě od uživatelů, kterým se rapidně zhoršilo vnitřní prostředí a začaly se tvořit plísně, začali výrobci do rámu oken osazovat přivětrávací otvory. Doporučují mít okna otevřená na tzv. 4. polohu kliky a především doporučují intenzivně a krátce větrat, aby se vzniklé potíže odstranily. Manuálnímu větrání okny tedy musíme věnovat velkou pozornost a otázkou je, který z uživatelů tyto zásady dodržuje.

Změny v dotačních programech NOVÝ PANEL a Zelená úsporám

Vloženo: 08.10.2010  |  Aktualizováno: 08.10.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Jak mnozí čtenáři zajisté zaregistrovali, došlo ke změnám v obou dotačních programech ve vztahu k dotacím na panelové domy. Pro přesnost uvádíme znění obou zpráv, kterými byl pozastaven program Nový Panel (celý program) a Zelená úsporám (pouze panelové domy a další vyjmenované typizované soustavy).

Zásady hodnocení celistvosti konstrukcí při poškození - I

Vloženo: 30.09.2010  |  Aktualizováno: 30.09.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Trendy v navrhování budov | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Milan Holický, Miroslav Sýkora, Karel Jungfoto: archiv autorů

Rozvoj materiálů a technologií ve stavebnictví a pokročilé metody analýzy konstrukcí umožňují navrhovat složité a štíhlé konstrukce, které mohou být citlivé na účinky extrémních zatížení vyvolaných nárazy, výbuchy, požáry, povodněmi, extrémními klimatickými zatíženími, teroristickými akcemi, nebo vandalizmem.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007