Informační technologie

Tunelový komplex Blanka: zkoušky vybavení tunelů před uvedením do provozu

Vloženo: 28.07.2016  |  Aktualizováno: 28.07.2016
Rubrika: Informační technologie
Autor: text Jiří Zápařka, Lukáš Rákosník | grafické podklady archiv autora

V první polovině září letošního roku proběhla v tunelovém komplexu Blanka (TKB) poslední, třetí etapa komplexních zkoušek – tzv. komisionální vyzkoušení funkce technologického vybavení. Byla prověřena funkce technologické vybavenosti TKB a navazujících úseků Městského okruhu v Praze. Článek je věnován nejen návrhu a realizaci těchto zkoušek, ale i zkouškám, které jim předcházely v prvních dvou etapách komplexního vyzkoušení a které dokládají dosažení navržených parametrů. Poslední část popisuje cvičení koordinace integrovaného záchranného systému (IZS).

Zakázky pod kontrolou

Vloženo: 26.04.2011  |  Aktualizováno: 26.04.2011
Rubrika: Informační servis | Informační technologie
Autor: text: redakce

Současná doba je pro stavební společnosti ve znamení změn. Mnoho firem se rozhodlo pro kompletní, anebo alespoň částečnou restrukturalizaci s cílem zvýšení efektivity vynaložených nákladů. Do popředí se dostává koncept lean construction („štíhlá výstavba“), se kterým souvisí zejména zefektivnění stavebních činností a sloučení podpůrných procesů, dále projektový controlling, kalkulování a řízení rizik nebo business a proces audit. Tyto inovace často vyžadují nejen změny zavedených procesů, ale také obnovu informačních technologií. Jednou ze zásadních změn je inovace informačního systému (ERP) ve společnosti. Většina stavebních firem se totiž domnívá, že k řízení středně velké společnosti stačí Microsoft Excel a rozpočtovací software. Nutnost a nezbytnost komplexního informačního systému pro konkurenceschopnou stavební firmu si uvědomuje málokdo.

Inteligentní systémy řízení osvětlení

Vloženo: 07.12.2009  |  Aktualizováno: 07.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Pavel Šobra | grafické podklady: Zumtobel Lighting, s.r.o.

Osvětlení a světlo nás provází na každém kroku, každým okamžikem dne i noci. Především intenzita, barevné podání a barva světla mají značný vliv na naši psychiku, podvědomí a v neposlední řadě i pracovní výkon.

K modernímu pojetí operativní evidence stavebních procesů

Vloženo: 01.12.2009  |  Aktualizováno: 01.12.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text a grafické podklady: Čeněk Jarský

Příspěvek navazuje na autorův článek [3] z tohoto časopisu. V předloženém příspěvku jsou popsány principy moderního stavebně technologického pojetí operativní evidence objemů skutečně provedených prací, cen a nákladů.

Metodika návrhu řízení a monitorování energetických systémů budov

Vloženo: 27.11.2009  |  Aktualizováno: 27.11.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Petr Brůha | foto: archiv ADP CZ, a.s.

Mezi nejčastější aplikace moderních technologií určených k monitorování a řízení systémů budov patří ty, které zajišťují ekonomický a současně komfortní provoz vytápění, větrání, chlazení a dalších energetických systémů budov pro vytvoření požadovaného stavu vnitřního prostředí budov.

Koncept inteligentních budov

Vloženo: 27.11.2009  |  Aktualizováno: 27.11.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Karel Kabele | foto: Tomáš Malý

V moderních budovách se objevuje řada nových technických systémů, které řeší jednotlivé funkce stavby. Vedle vlastního systému, jenž danou funkci plní, je velmi důležité jeho provozování, které musí splňovat určité požadavky. Způsob provozování daného systému je podmíněn možnostmi jeho regulace a řízení.

Řízení stavebních zakázek - vybrané problémy k řešení a podpora IT

Vloženo: 24.11.2009  |  Aktualizováno: 24.11.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Informační technologie
Autor: text: Jaroslav Juroš | grafické podklady: RTS, a.s.

Stavební firmy začínají po letech růstu pociťovat nedostatek zakázek, a to jak z důvodu současné ekonomické situace, tak i v důsledku zvyšující se konkurence. V těchto podmínkách začíná dobrý manažer přemýšlet, jaké kroky podniknout k lepšímu hospodaření společnosti. Jako témata k řešení se často skloňují procesy z fáze zpracování cenových nabídek, z oblasti přípravy a plánování zakázek před jejich samotnou realizací a hlavně v samotném sledování a vyhodnocení. Firmy hledají cesty k řešení těchto otázek, návrhy možných postupů a v neposlední řadě očekávají podporu ze strany dodavatelů informačních technologií.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007