Fenomén

Profesor Quido Záruba, zakladatel československé inženýrské geologie

Vloženo: 03.07.2014  |  Aktualizováno: 03.07.2014
Rubrika: Fenomén
Autor: text Jaroslav Pašek | foto archiv auta

Autentická vzpomínka na profesora Quida Zárubu z pera jeho žáka a asistenta, profesora Jaroslava Paška, přesahuje běžnou hodnotu informace o životě a díle zakladatele československé inženýrské geologie a stává se – coby dokument doby – součástí historie stavitelství České republiky.

Vývoj jaderné energetiky a havárie v japonské elektrárně Fukušima I

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Fenomén
Autor: text: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. | grafické podklady: archiv autora

Existuje mnoho studií očekávaného vývoje počtu obyvatel Země, ekonomického růstu a s tím související spotřeby energie ve světě. V souhrnu se dá konstatovat, že pokud nenastanou zásadní změny v oblasti energetiky, dojde do roku 2050 (oproti roku 2007) k následujícím změnám.

Kněžice: komplexní energetické řešení

Vloženo: 23.06.2009  |  Aktualizováno: 23.06.2009
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Jan Táborský | foto: Petr Zázvorka

Kněžice leží ve Středočeském kraji, dvacet kilometrů severovýchodně od Poděbrad. Bez svých satelitních osad mají 410 stálých obyvatel. V obci není zaveden zemní plyn, většina objektů byla ještě nedávno vytápěna uhlím a dřívím. V obci je pouze dešťová kanalizace, splašková kanalizace v obci není, domy mají žumpy a septiky. V katastrálním území obce Kněžice je celkem 810 ha zemědělské půdy a 204 ha lesů. Z toho 104 ha zemědělské půdy patří obci.

Nová ikona centra Ostravy

Vloženo: 01.12.2008  |  Aktualizováno: 01.12.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: MgA. Jakub Srpa | vizualizace: 3D CGI: MODEL BARON, EJAL

V současnosti je nad ulicí Místeckou mezi nádražím Ostrava-střed a Kauflandem pěší lávka, která nevede v přímém směru na městské centrum. Bezpečnou cestu přes rušné komunikace v centru Ostravy nabídne nová lávka pro chodce, navržená londýnským architektonickým studiem EVA JIRICNA ARCHITECTS LIMITED. Lávka umožní propojení autobusového nádraží s nově budovaným Obchodnězábavním centrem (OZC) v lokalitě Karolina. Svým urbanistickým, architektonickým a stavebně technickým řešením se stane výrazným poznávacím prvkem nového centra.

Santiago Calatrava a jeho nádraží

Vloženo: 11.09.2008  |  Aktualizováno: 11.09.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: doc. Ing. arch. Patrik Kotas | foto: autor; Ing. arch. Jan Malec

Santiago Calatrava je synonymem velkorysých děl plných odvážné krásy, dynamiky, vizuálního napětí a konstrukční odvahy. Ačkoli je tento Španěl výsostným architektem, jeho dílo i jeho přístup k tvorbě tvoří průsečík role konstruktéra, architekta a designéra.

Ještě k Ještědu - díl II.

Vloženo: 05.08.2008  |  Aktualizováno: 05.08.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc. | foto: archiv autora, Tomáš Malý

V letním dvojčísle Stavebnictví vyšel I. díl článku o neobvyklé konstrukci a tvaru hotelu a vysílače na vrcholu hory Ještěd a o nejrůznějších obtížích, které museli na počátku sedmdesátých let minulého století její autoři překonat. Technické problémy, které souvisely s provozem tohoto výjimečného stavebního díla, však zdaleka nekončily s realizací hrubé stavby.

Ještě k Ještědu - díl I.

Vloženo: 13.06.2008  |  Aktualizováno: 13.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: prof. Ing. Ondřej Fischer, DrSc. | Foto: Tomáš Malý

Ještěd je v poslední době zmiňován především v souvislosti s vynikající architekturou. Víceúčelová budova, která spojuje funkci hotelu, restaurace a televizního vysílače, byla postavena na místě horského hotelu z roku 1907, který v roce 1963 vyhořel. Blízká ještědská chata z roku 1868 nemohla turisty uspokojit, navíc v roce 1964 vyhořela také. Místní autority, podněcovány projektanty libereckého Stavoprojektu, proto vypsaly soutěž na nový hotel a budovu vysílače přímo na vrcholu hory.

Europa Nostra 2008 českému fortelu

Vloženo: 13.06.2008  |  Aktualizováno: 13.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text a foto: prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Nejvýznamnější prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče ? Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra v hlavní kategorii (realizace) získala letos konzervace jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově.

Evropský Hollywood na Barrandově

Vloženo: 22.04.2008  |  Aktualizováno: 22.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. arch. Jiří Bartoš | foto: Ester Havlová, Filip Šlapal

V loňském roce skončená první etapa výstavby filmového ateliéru na pražském Barrandově (Nových studií) překonává svými rozměry plochu studií ve všech státech střední Evropy. Ta prožívá předpokládané zvýšení výroby televizních a filmových materiálů (včetně reklam).

Žďákovský most přes Orlickou přehradu, podrobnosti z jeho výstavby

Vloženo: 05.03.2008  |  Aktualizováno: 20.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. František Stejskal | foto: archiv autora

V poslední době bylo vytištěno v odborných časopisech týkajících se stavebnictví několik článků o Žďákovském mostě, postaveném přes Orlickou přehradu. Jsou v nich uvedeny nejdůležitější technické údaje a v některých článcích dokonce i jména osob, které se na projektu tohoto světového unikátu i na vlastní stavbě různou měrou podílely.

Nádraží v Lipsku se vydalo na cesty

Vloženo: 04.02.2008  |  Aktualizováno: 04.03.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. Pavel Budka | foto: archiv Dywidag

V současné době probíhá v saském městě Lipsku realizace podzemního propojení obou hlavových nádraží Hauptbahnhof (Hlavní nádraží) a Bayerischer Bahnhof (Bavorské nádraží). Součástí této stavby, řešící mezeru v dosavadní železniční infrastruktuře, je kromě dvou dalších zastávek v oblasti vnitřního města také nová podzemní stanice Bavorského nádraží. Protože se portikus (sloupové loubí) starého Bavorského nádraží nachází na nově budované železniční trase, bylo nutné jej v průběhu stavebních prací ze staveniště odsunout.

Panamský průplav jako jeden ze sedmi divů moderního inženýrství

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text a foto: Ing. Josef Podzimek

Před třemi miliony let se utvořila Panamská šíje, jako most mezi Severní a Jižní Amerikou a jako předěl mezi dvěma největšími oceány. Před pěti stoletími, v roce 1501, se Rodrigo de Bastidas stal prvním Evropanem, který připlul ke karibskému pobřeží Panamské šíje. Následující rok zde přistál Kryštof Kolumbus, když hledal cestu na východ v místech, kde se o čtyři století později začal budovat umělý průplav, díky kterému je Panama známá v celém světě.

Zlín a století vily Tomáše Bati

Vloženo: 05.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. arch. D. Nová, Ing. arch. L. Pastrnek, Ing. arch. L. Horňáková | foto: Tomáš Malý, archiv

V roce 2000 se stal Zlín v republikové anketě Stavba století vítězem v kategorii průmyslové město století. Zcela právem. Spolu s Prahou, Brnem a Hradcem Králové patří k významným centrům československé moderní architektury. Svým rozsahem, pozoruhodným způsobem vzniku a také mírou dochování meziválečné stavební produkce se Zlín řadí k mezníkům v dějinách historie funkcionalistické architektury a urbanizmu.

Knihy pod parkem

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Ing. arch. Aleš Tomášek, Petr Zázvorka | foto: herman tomášek seidl architekti, archiv

V minulém roce proběhla soutěž na stavbu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Z více než padesáti došlých návrhů, z nichž pět postoupilo do druhého kola, vzešel vítězně návrh mladého architektonického týmu herman tomášek seidl architekti.

Sedmý div České republiky

Vloženo: 05.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Fenomén
Autor: text: Petr Zázvorka, Ing. Vít Vykydal | foto: Tomáš Malý, archiv Ing. Vít Vykydal

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně byla postavena v katastru obce Loučná nad Desnou v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Její horní nádrž je v nadmořské výšce 1350 m, na hoře Dlouhé stráně. Stavba má hned několik českých i evropských „nej“. Je vybavena největší reverzní vodní turbinou v Evropě o instalovaném výkonu 325 MW, elektrárna má spád 510,7 m – největší v České republice. Jde o vodní elektrárnu s největším celkovým instalovaným výkonem v ČR (2x325 MW). A také je jednou z nejdéle budovaných vodních elektráren v historii Československa i ČR – stavba byla zahájena roku 1978 a do provozu byla uvedena v roce 1996. A už letos v létě prodělala rekonstrukci.

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007