Environment a výstavba

Soběstačný dům pro ubytování v přírodě

Vloženo: 14.04.2008  |  Aktualizováno: 14.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Environment a výstavba
Autor: text a grafická příloha: Lenka Herynková, Josef Hlavatý

V druhé polovině roku 2007 proběhl první ročník studentské ideové soutěže REVIT OPEN ? Independent house. Jejím cílem bylo vytvořit návrh soběstačného a ekologického domu pro krátkodobé ubytování. Autory vítězného návrhu se stali studenti Fakulty architektury ČVUT ? Josef Hlavatý a Lenka Herynková.

Větrné tunely pro dnešní stavebnictví

Vloženo: 14.04.2008  |  Aktualizováno: 14.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba
Autor: text: Milan Jirsák | foto: archiv autora

Modely budov, mostů, chladicích věží a dalších konstrukcí se zkouší ve větrných tunelech již více než padesát let. Ještě po válce byly k zajišťování účinku větru na stavby používány tunely postavené pro letecké účely, které dodnes plně vyhovují k aerodynamickým studiím automobilů či sportovních aplikací. V šedesátých až osmdesátých letech proběhl v konstrukci větrných tunelů pro stavebnictví principiální zlom, jaký větrné tunely používané pro letecké aplikace nezaznamenaly. V této době se zrodily větrné tunely BLWT s modelovanou větrnou strukturou (boundary layer wind tunnels), které jsou mnohem přínosnější, neboť poskytují úplný statistický popis zátěže zkoušených objektů ve větru s přírodní strukturou.

Využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot

Vloženo: 11.04.2008  |  Aktualizováno: 11.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba | Materiály
Autor: text: Jaroslava Ledererová, Michaela Suchardová, Pavel Leber, Miroslav Svoboda

Ve výzkumu a vývoji stavebních hmot dnes zahrnuje rozsáhlou oblast i environmentální problematika, řešící například minimalizaci vlivu stavebních činností na ekosystémy, tzn. omezení znečištění vody, ovzduší a půdy, snižování hluku, optimalizace dopravních vzdáleností mezi staveništěm a místem vzniku stavebních surovin a materiálů, snižování hmotnosti stavebních objektů, zvyšování trvanlivosti stavebních materiálů a tím i životnosti staveb apod.

Negativní účinky azbestu v rámci navrhování staveb, současný stav

Vloženo: 10.04.2008  |  Aktualizováno: 10.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba | Materiály
Autor: text: Petr Balvín | foto: archiv autora

I když jsou negativní účinky azbestu známy už velmi dlouho, počet výrobků se zastoupením tohoto materiálu ve druhé polovině 20. století stále rostl. Zejména v 70. letech se azbest pro své fyzikální vlastnosti a vysokou odolnost vůči účinkům tepla využíval převážně ve stavebnictví. Ve většině evropských zemí a především Spojených státech amerických docházelo k postupnému zákazu výroby azbestových vláken po prokazatelném zjištění jejich zdravotní závadnosti. Česká republika zařadila azbest mezi karcinogenní látky v roce 1984, ale výroba azbestových materiálů byla zakázána až v roce 1997.

Návrhy individuálních dřevostaveb realizované v České republice

Vloženo: 10.04.2008  |  Aktualizováno: 10.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Environment a výstavba | Stavby ze dřeva
Autor: text: Aleš Brotánek | grafické podklady: AB design studio

Spotřeba energie v budovách je doposud jen vzácně ústředním předmětem zájmů stavebníků architektů, projektantů i dodavatelů. Jejich provoz je ještě stále pokrýván z neobnovitelných zdrojů, a tudíž není doposud pociťován jako velký problém.

Areál Park Holiday v Praze-Benicích

Vloženo: 10.04.2008  |  Aktualizováno: 10.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Environment a výstavba
Autor: text: Petr Suske | foto: Ester Havlová, Petr Suske

Rekreační a sportovní komplex Park Holiday je postaven na jižním okraji Benic, u silnice vedoucí do Čestlic a dále do Průhonic. Rozsáhlý areál se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika restaurací a barů, včetně vinného sklepa s degustačními prostory, souboru ?krásy a zdraví? a sportovního, respektive volnočasového centra.

Stavební a demoliční odpad v konstrukci pozemních komunikací

Vloženo: 09.04.2008  |  Aktualizováno: 09.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba
Autor: text: Dušan Stehlík | foto: archiv autora

Využívání alternativních materiálů v kterémkoli odvětví národního hospodářství je velmi důležité a je znakem vyspělosti země. V silničním stavitelství se nabízí řada využitelných materiálů, mohou to být vedlejší produkty průmyslové výroby nebo recyklované stavební a demoliční odpady.

Eliminace dešťového stínu pod mosty

Vloženo: 09.04.2008  |  Aktualizováno: 09.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Environment a výstavba
Autor: text: Michael Trnka | foto: Ivan Lepš, Julie Maivaldová

Jedním z průvodních jevů provázejících mostní stavby ? zvláště v případě komunikací, jejichž niveleta je nízko pod terénem ? je vznik dešťového stínu. Jednou z možností, jak dešťový stín pod mostem eliminovat a zajistit přirozené zavlažování terénu, je použití porézní mostovky. Toto řešení již bylo v několika případech realizováno, zvláště u lávek pro pěší. Příkladem je návrh lávky v Berouně, spojující střed města s autobusovým nádražím.

Liniové dopravní stavby a Natura 2000

Vloženo: 08.04.2008  |  Aktualizováno: 08.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Environment a výstavba
Autor: text: Petr Roth | foto: archiv autora, Tomáš Malý

Liniové dopravní stavby se téměř vždy dostávají do střetu s územní ochranou přírody. Vstupem do EU vznikla České republice povinnost vytvořit další chráněná území v rámci celoevropské soustavy Natura 2000.

Procedurální vazby stavebního zákona a posuzování vlivů na životní prostředí

Vloženo: 08.04.2008  |  Aktualizováno: 08.04.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Environment a výstavba
Autor: text: Libor Dvořák | foto: archiv autora, redakce

Od svého uvedení do českého právního řádu v roce 1992 (1) je posuzování vlivů na životní prostředí velmi úzce spojeno s problematikou řešenou stavebním zákonem. Tato provázanost se projevuje v zásadě ve dvou formách – pořizování územně plánovací dokumentace a realizace konkrétních staveb je doprovázeno procesem posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). Příslušným řízením pak předchází proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA).
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007