Energetická náročnost budov

Energetičtí specialisté

Vloženo: 09.01.2015  |  Aktualizováno: 09.01.2015
Rubrika: Energetická náročnost budov
Autor: text Ing. Roman Šubrt, Asociace energetických specialistů

Asociace energetických specialistů (AES) je poměrně novou nevládní organizací, jež sdružuje specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a hájí jejich zájmy. Prvotním posláním je především spolupůsobit na trh tak, aby průkazy energetické náročnosti budov, energetické audity i další dokumenty, které specialisté zpracovávají, měly dostatečnou úroveň a kvalitu. Z toho důvodu se AES věnuje sledování kvality prací a tam, kde podezřele nízké ceny napovídají o velmi rychlé práci, iniciuje kontrolu kvality.

Nová evropská směrnice o energetické náročnosti budov

Vloženo: 05.08.2010  |  Aktualizováno: 05.08.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: Marie Báčová, ČKAIT

Evropské směrnice, patřící k institutům evropského práva, stanovují cíle, kterých mají členské státy dosáhnout, a zároveň jim k jejich dosažení poskytují možnost výběru prostředků.

Zelená úsporám: exkluzivní rozhovor s ředitelem SFŽP

Vloženo: 12.05.2009  |  Aktualizováno: 12.05.2009
Rubrika: Informační servis | Energetická náročnost budov | Reportáž
Autor: foto a text: redakce

Program Státního fondu životního prostředí Zelená úsporám byl oficiálně odstartován na tiskové konferenci konané v rámci Stavebních veletrhů v Brně. Nejpopulárnější dotační program vlády ČR je financován z prodeje emisních povolenek na emise skleníkových plynů a do konce roku 2012 slibuje k rozdělení pětadvacet miliard Kč.

Hybridní soustava větrné elektrárny a solárních fotovoltaických článků

Vloženo: 19.01.2009  |  Aktualizováno: 19.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov | Energetika
Autor: text: Josef Luťcha | foto: archiv autora

Vývoj v oblasti solárních fotovoltaických článků a větrných elektráren pro malé rychlosti větru umožňuje v dané lokalitě přímou a nepřímou přeměnu slunečního záření na energii elektrickou.

Energetická certifikace budov v ČR

Vloženo: 13.01.2009  |  Aktualizováno: 13.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: text: Hana Dušková

V listopadu uspořádala redakce časopisu Stavebnictví další odbornou debatu, tentokrát zaměřenou na zavádění povinnosti certifikace budov podle jejich energetické náročnosti. Debaty se zúčastnili níže uvedení odborníci.

Vady zateplených fasád a jejich příčiny ve vztahu k životnosti ETICS

Vloženo: 13.01.2009  |  Aktualizováno: 13.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Energetická náročnost budov | Vnější úpravy budov
Autor: text a foto: Lubomír Nytra

Současné nemalé investice do zateplení budov neřeší jen úspory na vytápění, ale jedná se i o prodloužení životnosti, zlepšení tepelné pohody, omezení možnosti rosení, sanace konstrukčních nedostatků, zlepšení estetického vzhledu a v neposlední řadě i cenové zhodnocení domu či bytu.

Povinnosti spojené s průkazem energetické náročnosti budov

Vloženo: 13.01.2009  |  Aktualizováno: 13.01.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Energetická náročnost budov
Autor: text: Jiří Šála

Povinnosti zpracovat a vyvěšovat průkazy energetické náročnosti budov (dále jen „průkazy“ nebo „průkazy ENB“) byly poprvé uvedeny v zákoně č. 177/2006 Sb., změna zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Tato změna zapracovala Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (dále jen EPBD).

Informační a vzdělávací centrum EVVO - Dům stromů v Průhonicích

Vloženo: 13.01.2009  |  Aktualizováno: 13.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Energetická náročnost budov
Autor: text: Josef Smola | grafické podklady: autor, akad. arch. Aleš Brotánek

Víceúčelový dům s nízkou energetickou náročností je koncepčně řešen jako úsporná moderní dřevostavba s využitím obnovitelných zdrojů energie, s cílem zajistit relativní energetickou soběstačnost nemovitosti.

Úspory tepla při komplexním zateplení panelových domů v Orlové (1996 - 2007)

Vloženo: 12.01.2009  |  Aktualizováno: 12.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Energetická náročnost budov
Autor: text: Jan Katauer | foto: Bytové družstvo Orlová

Bytové družstvo (BD) v Orlové od roku 1996 systematicky realizuje u domů postavených panelovou technologií stavebně technická opatření ke snižování spotřeby tepla pro vytápění i ohřev TV pro 3300 bytů. Postupně realizuje solární před- ohřev studené vody určené k výrobě TV, v provozu už je 9 solárních soustav s 477 m2 kolektorové plochy. Cílem je postupně realizovat 1,5 m2 solární plochy pro každý byt ve vlastnictví BD.

Energetický audit jako součást posuzování energetické náročnosti budovy

Vloženo: 12.01.2009  |  Aktualizováno: 12.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odbor 05200, publikováno 25. 3. 2008

Hodnocení energetické náročnosti administrativní budovy Nordica Ostrava

Vloženo: 08.01.2009  |  Aktualizováno: 08.01.2009
Rubrika: Realizace staveb | Energetická náročnost budov
Autor: text: Miroslav Urban | foto: archiv autora, Skanska Property Czech Republic

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost povinnost vypracování průkazu energetické náročnosti budov (ENB) na základě zákona 406/2000 Sb. pro všechny nové a rekonstruované budovy nad 1000 m2 podlahové plochy. Specifickým problémem bude energetická certifikace administrativních budov. Článek představuje přístup k výpočtu celkové dodané energie do budovy EP pro potřeby provedení hodnocení ENB po- dle požadavků právních předpisů.

Hodnocení energetické náročnosti budov - otázky a odpovědi

Vloženo: 08.01.2009  |  Aktualizováno: 08.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: text: Karel Kabele | grafické podklady: autor

Prvním lednem 2009 končí pro Českou republiku výjimky a odklady povinnosti zavést do běžného života opatření cílená ke snížení spotřeby energie v budovách.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007