arrows Soutěže arrows Materiály arrowsAkusticky účinné redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky Rigips
text: redakce
číslo: 04/2011
Akusticky účinné redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky Rigips
Společnost Rigips, s.r.o., získala Čestné uznání v soutěži o Stavební výrobek ? technologii roku 2010 České stavební akademie. Ohodnocena byla technologie redukovaného napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky za úspěšné akustické řešení a konkrétní stavební návrh pružně reagující na aktuální potřebu.
odeslat odeslat    tisk tisk

Budovy s lehkým obvodovým pláštěm jsou nejčastěji využívány ve sféře občanské vybavenosti jako kancelářské či společenské prostory. V tomto druhu výstavby jsou citlivé detaily, které se musí v projektu správně vyřešit a následně v praxi spolehlivě zabudovat tak, aby bylo dosaženo efektivní protihlukové ochrany. Jedním z takových detailů bývá napojení vnitřní sádrokartonové dělicí příčky na velmi subtilní, úzký fasádní sloupek.
Skloubit tak protichůdné požadavky, jako je malá tloušťka a vysoká neprůzvučnost příčky, je často obtížně řešitelný technický problém. Tloušťka dělicí příčky, dostatečně dimenzovaná zejména s ohledem na dosažení požadované zvukové izolace, musí být zmenšena tak,  aby bylo možné provést napojení na subtilní navazující konstrukci. Napojení je pak provedeno pomocí ?redukcí příčky? (pruhem stěny o vhodné tloušťce) obvykle v šířce okenního parapetu. Příklady řešení takovýchto napojení jsou již tradičně publikovány v technických podkladech jednotlivých výrobců.
Dosud nikdy však nebyla tato řešení doprovázena údaji o zvukově izolačních vlastnostech částí stěn s redukovanou tloušťkou. Projektant či realizátor byl ponechán v situaci, kdy se při řešení výsledné zvukové izolace musel spolehnout jen na svoji zkušenost, pocit či odborný odhad.
Společnost Rigips, s.r.o., se rozhodla postavit se tomuto problému  čelem a nabídnout projektantům konstrukce založené na výborných materiálových vlastnostech sádrokartonové modré akustické desky. Technický tým navrhl akustické řešení tohoto stavebního detailu.
Navržená konstrukce pro redukované napojení musela odpovídat šířkám fasádních sloupků, a tudíž být v tloušťce cca 45 až 82 mm. Bylo připraveno několik variant sádrokartonových konstrukcí na ocelových Rigiprofilech s jedno nebo vícenásobným opláštěním modrou akustickou sádrokartonovou deskou, vloženou vhodnou minerální izolací a případně v kombinaci s ocelovými pozinkovanými plechy tloušťky 1 mm. Vzduchová neprůzvučnost vybraných řešení musela poskytnout dostatek rezervy pro splnění základních požadavků normy ČSN 73 0532 pro akustiku v administrativních a kancelářských budovách. Výsledkem pak musely být spolehlivé, zkouškami ověřené údaje.
Jelikož celková tloušťka konstrukce je významným faktorem ovlivňujícím výslednou neprůzvučnost, bylo nutno nahradit ?úbytek? tloušťky pečlivým výběrem použitých materiálů.
Ve skladbách jsou proto kromě speciálních modrých  sádrokartonových desek s vysokou zvukově izolační schopností použity i ocelové pozinkované plechy.
Z řady možných řešení redukovaných napojení byla vybrána čtveřice replicas rolex sádrokartonových konstrukcí s tloušťkou od 45 do 82 mm. Všechny čtyři vybrané konstrukce byly v srpnu 2010 testovány ve zkušebně akustiky CSI, Praha. Výsledky zkoušek a příslušné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti potvrdily správnost navržených řešení.

Konstrukce redukovaného napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky:
? Tloušťka 45 mm Rw = 48 dB Rw = 48 dB
Opláštění 1x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily Rigistil C, minerální izolace 15 mm, 2x plech tl. 1 mm.
? Tloušťka 55 mm Rw = 42 dB Rw = 42 dB
Opláštění 1x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily R-CD, minerální izolace 30 mm.
? Tloušťka 70 mm Rw = 51 dB Rw = 51 dB
Opláštění 2x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily Rigistil C, minerální izolace 15 mm, 2x plech tl. 1 mm.
? Tloušťka 82 mm Rw = 52 dB Rw = 52 dB
Opláštění 2x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily R-CD, minerální izolace 30 mm, 2x plech tl. 1 mm.

Konstrukce redukovaného napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky: Nově ověřené konstrukce Rigips pomohou uživatelům při řešení akustiky budov a určitě se stanou obvyklou součástí návrhů příjemných vnitřních prostor moderních staveb.

Rigips, s.r.o., Počernická 272/96, 108 00 Praha 10
e-mail: ctp@rigips.cz, www.rigips.cz

Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky.
¤ Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky. Akustické řešení stavebního detailu s modrou akustickou sádrokartonovou deskou Rigips.

Konstrukce: 5.23.11. ? Opláštění dvěma vrstvami modré akustické sádrokartonové desky s profily Rigiprofily CD
¤ Konstrukce: 5.23.11. ? Opláštění dvěma vrstvami modré akustické sádrokartonové desky s profily Rigiprofily CD, tloušťka konstrukce 82 mm, Rw = 52 dB

replica rolexLicence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007