Nabídka pracovních příležitostí

ProfesiaSlužbu připravujeme ve spolupráci
s firmou Profesia, spol. s r.o.

« zpět

Referent odboru stavebního a územního plánování

Místo práce
Český Brod
Hlavní město Praha

Náplň práce, informace o pracovním místě
- výkon funkce referenta stavebního úřadu v pověřeném správním území
- další činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
- činnosti jsou zařazeny dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., pod kódem 2.10.32. Referent územního plánování a stavebního řádu.

Termín nástupu
01.08.2017

Jiné výhody
- platová třída: 10 min od 18 500 Kč (+ osobní příplatek, odměny za mimořádné pracovní výsledky)
- příspěvek na dovolenou a další příspěvky ze solidně dimenzovaného sociálního fondu

Předpokládaný nástup: v období od 01.08.2017 nebo i dříve podle dohody.
Místo pracoviště: Městský úřad Český Brod

Druh pracovního poměru
plný úvazek

Informace pro uchazeče
Pro přihlášení do výběrového řízení zašlete tyto doklady:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
3) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky je do: 15.05.2017 do 11:00 hodin

Adresa pro podání přihlášky:
MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, k rukám tajemníka Ing. Aleše Kašpara,
obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení referent OSÚP“

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) statní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
6) datum a podpis uchazeče.

Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které se uskuteční od 12:30 hod. dne 16.05.2017 na Městském úřadu v Českém Brodě, nám. Husovo 70, 1. patro (kancelář starosty).

V případě dotazů kontaktujte Janu Batelovou, batelova@karierasro.cz, tel.: 608 606 605

Tuto pozici obsazujeme pro našeho klienta
Personálně-vzdělávací společnost.

Hlavní oblast působení klienta
Zprostředkování práce a personální poradenství

Požadavky na zaměstnance

Další požadavky na kandidáta
- VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, popř. vyšší odborné v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví
- nebo SŠ s maturitou a 3 roky praxe v oboru stavebnictví dle § 13a stavebního zákona,
- popřípadě SŠ s maturitou a minimálně 5 let praxe na pozici referenta stavebního řádu;
- výjimečně má šanci na přijetí také uchazeč, který výběrovou komisi přesvědčí o reálném předpokladu, že si některý z výše uvedených stupňů vzdělání doplní,
- bezúhonnost, český jazyk slovem i písmem
- výborná uživatelská znalost práce na PC
- RŘ sk. B
- zvláštní odborná způsobilost je výhodou,
- dobrá znalost zákonů č. 183/2006 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších úprav, včetně prováděcích vyhlášek k uvedeným zákonům.

» více informací na PROFESIA.CZ
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
Časopis stavebnictví 2007 | stavebnictví a bytová výstavba | stavby v horách | protipovodňová výstavba | energetika | Archiv | kolektory v Ostravě | dětské centrum | satelitní městečka | mostní díla | zdravé město | okružní křižovatky | dopravní stavby | SMART
© 2007